Postaw na rodzinę

Spis treści

Jak to się zaczęło...

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wisznicach jak co roku realizuje zadania Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Praca punktu konsultacyjnego, wsparcie wypoczynku letniego czy dofinansowanie posiłków dzieci z rodzin dotkniętych problemem, wspieranie lecznictwa odwykowego - to wszystko działania na rzecz rodziny.

W 2011 roku nasza Gmina po raz pierwszy przystąpiła do udziału w ogólnopolskiej Kampanii „Postaw na rodzinę!" którą opracowała i realizuje od kilku lat Krakowska Akademia Profilaktyki.

Głównym celem kampanii jest promowanie pozytywnej profilaktyki stawiającej na wzmacnianie więzi rodzinnych. Badania naukowe udowodniły, że inwestowanie w relacje rodzinne obniża ryzyko sięgania przez dzieci po alkohol, narkotyki czy dopalacze.

Zainteresował nas niezwykle atrakcyjny zestaw materiałów informacyjno-edukacyjnych, dla każdego pokolenia a przede wszystkim bardzo pozytywne oceny tej Kampanii wpisane w komentarzach na stronie internetowej Kampanii przez samorządy gmin, które realizowały tę kampanię w poprzednich latach. Ważnym aspektem kampanii jest fakt, że nikogo nie straszy, lecz buduje pozytywny wizerunek rodziny.

Według Jana Pawła II rodzina jest "drogą, po której idzie człowiek". Ale zdajemy sobie sprawę iż tylko zdrowa rodzina może prowadzić po właściwych drogach i być wzorem do naśladowania dla następnych pokoleń.

Badania dotyczące wpływu różnych czynników na podejmowanie zachowań ryzykownych przez nastolatków pokazały, iż czynnikiem najsilniej chroniącym dzieci przed sięganiem po alkohol, narkotyki czy dopalacze, jest silna więź z rodzicami. Jeżeli między rodzicami a dzieckiem panują dobre stosunki, oparte na zaufaniu, wzajemnym poszanowaniu oraz autorytecie to dziecko wie, jakich zachowań oczekują od niego rodzice. Stanowi to bardzo silny fundament do podejmowania decyzji chroniących i nieulegania presji rówieśniczej.

Gminy, które w poprzednich latach realizowały tę kampanię w różnych zakątkach Polski uznały, że warto zainwestować w profilaktykę, która ma sens i przynosi pozytywne rezultaty.

Proponowane zadania kampanii to m. in. przekaz dla społeczeństwa „Prawdy o alkoholu", promocja „Postaw na rodzinę" a także „Reaguj na przemoc" i wypływające z nich profilaktyczne przesłanie, że wiedza, zdrowe, bezpieczne zachowania, wzmacnianie więzi rodzinnych to najlepsza ochrona dzieci i młodzieży przed alkoholem, narkotykami, dopalaczami, przemocą a tym samym radosna przyszłość naszej małej Ojczyzny.

Członkowie KRPA postanowili zakupić połowę pakietu Kampanii, i zrealizować wytyczone zadania w 2011 roku.

Do współpracy w realizacji zadań zaprosiliśmy Stowarzyszenie Promocji Zdrowego Życia „Istnienie" oraz Centrum Dziecka i Rodziny – które realizują podobne zadania na terenie naszej gminy.

Kampania „Postaw na rodzinę" wykorzystuje jedną z najskuteczniejszych strategii profilaktycznych – Strategię Rozwijania Umiejętności Wychowawczych, zgodnie z rekomendacją Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dlatego zadania w pierwszej kolejności postanowiliśmy realizować w placówkach oświatowych gminy, edukować rodziców uczniów a także promować ją podczas festynów i uroczystości z udziałem szerokiego społeczeństwa gminy oraz na stronie internetowej Gminy.

Przystępując do realizacji kampanii, wspólnie z nauczycielkami szkoły podstawowej w Wisznicach: Panią Barbarą Głowacką, Panią Barbarą Dzyr i Panią Małgorzatą Cegłowską nakreśliłyśmy zadania i ramowy program realizacji kampanii. Program ten został przedstawiony Dyrekcjom Szkół oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.

W ogólnym zarysie postanowiliśmy prezentować poszczególnym grupom społecznym zarówno ważne wiadomości dotyczące zdrowych zachowań jak i zagrożenia, jakie niesie za sobą patologia społeczna; będziemy wskazywać jak unikać niebezpieczeństw gdzie szukać pomocy i jak pokonywać trudności.

Wspólnie z instytucjami wspierającymi rodziny chcieliśmy pokazać jak ważną rolę pełni zdrowa rodzina w społeczności lokalnej. Jak powinna realizować swoje zadania związane z wychowywaniem dzieci od najmłodszych lat ale też jak wspierać starszych w ich trudnych latach.

Ogłoszenie Kampanii zaplanowano podczas Święta Babci i Dziadka pod hasłem: „Kochamy Was za to że jesteście" w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Dołholisce w dniu 10 lutego 2011r.

W tym też dniu do wszystkich szkół podstawowych dotarły ogłoszenia o kampanii oraz ulotki. Informacje o kampanii zawierały również przykładowe tematy do wyboru dla uczniów, którzy zechcą się włączyć w realizację zadań.


 Konkurs

pnr plakat-1024

Propozycje tematów do wykorzystania w pracach konkursowych.

(Ciekawe tematy podpowiedziały nasze nauczycielki).

 1. Rodzina jest dla nas najważniejsza pod słońcem.
 2. Rodzinka w obiektywie.
 3. Drzewo mojej rodziny.
 4. Moja gmina przyjazna rodzinie.
 5. Piknik trzech pokoleń
 6. Rodzina- najcieplejsze miejsce pod słońcem
 7. Babcia - najlepsze lekarstwo na kłopoty.
 8. Rodzina chroni, uczy, wspiera, pomaga....
 9. Wspólnie budujemy nasz dom.
 10. Możemy sobie zaufać.
 11. Dziadziuś najlepiej poradzi.
 12. Babciu, Dziadziu! Skąd Wy to wszystko wiecie...?
 13. Gdy zawiedzie rodzina....
 14. Marzę aby moja rodzina.....
 15. Szczęście moje to:... szczęśliwa rodzinka, szczęśliwe dzieci, itp.
 16. Co zawdzięczam swoim rodzicom?
 17. Bliżej siebie dalej od narkotyków!
 18. Bliżej siebie dalej od używek.
 19. Tylko słabi gracze sięgają po dopalacze.
 20. Alkohol – Nie dla nas
 21. Chciałabym aby mój tata.......
 22. Chciałabym aby moja mama.....

Program na rok 2011

Zadanie 1: Inauguracja Kampanii (10 luty 2011). Dzień Babci i Dziadka w Dołholisce.

www.wisznice.pl/74/1434

Zadanie 2: Zapoznanie z propozycjami zadań kampanii realizowanymi w szkołach (10 - 15 luty).

Przekazano do szkół zestawy promocyjne Kampanii.

Zadanie 3: Zajęcia informacyjno-edukacyjne w szkołach (do 30 maja).

Pojęcie „zdrowia", lekcje przestrogi, dopalacze mogą Cię wypalić, nikotyna zabija palących i ich otoczenie, skąd się bierze agresja, uczymy się rozpoznawać i panować nad uczuciami-poznajemy emocje.

Zadanie 4: Konkurs na prace plastyczne: plakat, album, itp. Zdrowa rodzina- zdrowa gmina (do 30 maja).

Plakaty o przemocy, krzywdzeniu dziecka.

Zadanie 5: Konkurs na utwór literacki o tematyce: „Rodzina, najcieplejsze miejsce pod słońcem" (do 31 marca).

Aforyzmy o alkoholu, nikotynie.

Zadanie 6: „Święto Rodziny" (do 31 maja).

Dziadkowie są ważni, rodzice i my, nasze miejsce w rodzinie, Dzień Dziecka, Wywiad z seniorami, Spektakl LO „Dopalacze Cię wpalą".

Zadanie 7: Dzień Wiosny (21 marca).

Plakaty o zdrowym odżywianiu.

Zadanie 8: Festyn Rodzinny „Święto Rodziny"  w Dubicy (22 maja).

Montaż słowno-muzyczny w wykonaniu wszystkich uczniów szkoły.

Zadanie 9: Dzień sportu (rok szkolny 2010 - 2011).

Wzpólne zawody sportowe uczniów i rodziców.

Zadanie 10: Dzień dziecka (1 czerwca).

„Moja rodzina aktywnie wypoczywa" - prezentacja prac uczniów szkoły podstawowej.

Zadanie 11: Powstrzymać przemoc i agresję, czyli edukacja dorosłych (rok 2011)

Zadanie 12: Podsumowanie programu (22 czerwca)

Rozdanie nagród.

 

W tworzeniu programu pragniemy ugruntować i sprawdzić wiedzę przekazywaną uczniom w ramach programów profilaktycznych w poprzednich latach.

Powyższy program podlegał ewaluacji w trakcie realizacji zadań (które były przyjmowane z zainteresowaniem) ponieważ pojawiały się nowe atrakcyjne pomysły zgłaszane przez realizatorów, odbiorców- uczniów i rodziców.


10 luty 2011 Dołholiska Uroczysta inauguracja Kampanii.

Święto Babci i Dziadka – „Kochamy was za to, że jesteście"

Pani Dyrektor Barbara Sołtan powitała Gości, wskazała na ważne miejsce Babci i Dziadka w życiu każdego dziecka. Jednocześnie zachęciła do wzięcia udziału dostojnych gości w konkursie kampanii.

Przedstawiciel KRPA Joanna Dudzińska zainaugurowała Kampanię „Postaw na rodzinę". Po krótkim przedstawieniu Zadań Kampanii przekazała do szkoły plakat z informacją o Konkursie. „Rodzina najcieplejsze miejsce pod słońcem".

Uczniowie pod opieką wychowawców przygotowali wzruszający montaż słowno-muzyczny.

Wspólny poczęstunek przygotowany przez uczniów, rodziców i wychowawców stał się doskonałym czasem wymiany szkolnych doświadczeń i wspomnień z dzieciństwa dziadków.

Wspólne świętowanie stało się bardzo ważnym momentem wskazania pokolenia niezastąpionych Babć i Dziadków w procesie przekazywania najmłodszym dzieciom i młodzieży ważnych życiowych wartości. Kultywowanie tej tradycji każdego roku na stałe wpisało się w kalendarz imprez tej szkoły . Niejednej Babci i Dziadziusiowi zabłysła łza wzruszenia. Dzieci mają szansę pochwalić się swoimi Dzidkami, Dziadkowie kochają swoje wnuki, obdarowują ich swoim ciepłem, poświęcają im swój czas, a wszyscy czują się potrzebni i ważni.

Dostojni goście - Babcie i Dziadkowie uczniów przybywają co roku nawet z odległych miejscowości by razem doświadczać radości wspólnych spotkań, integrować się w środowisku, podejmować wspólne zadania wychowawcze.

Zebrani uczniowie, rodzice, dziadkowie z zainteresowaniem przyjęli ulotki a wspólne zdjęcia stały się wspaniałą pamiątką kolejnego świętowania.

Bezpośrednio zgłaszane opinie o treściach zawartych w ulotkach świadczyły o radości i potrzebie zainteresowania się młodego pokolenia pokoleniem doświadczonych Babć i Dziadków, a także korzystania z ich mądrości życiowych.


Pojęcie zdrowia (warsztaty w szkołach podstawowych)

W konstytucji z 1948 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) określiła zdrowie jako „stan pełnego, dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko jako brak choroby lub zniedołężnienia".

W ostatnich latach definicja ta została uzupełniona o sprawność do „prowadzenia produktywnego życia społecznego i ekonomicznego" a także wymiar duchowy.

Zdrowie fizyczne - prawidłowe funkcjonowanie organizmu, jego układów i narządów.

Zdrowie psychiczne - a w jego obrębie:

 • zdrowie emocjonalne - zdolność do rozpoznawania uczuć, wyrażania ich w odpowiedni sposób, umiejętność radzenia sobie ze stresem, napięciem, lękiem, depresją, agresją
 • zdrowie umysłowe - zdolność do logicznego, jasnego myślenia

Zdrowie społeczne - zdolność do nawiązywania, podtrzymywania i rozwijania prawidłowych relacji z innymi ludźmi

Zdrowie duchowe - u niektórych ludzi związane z wierzeniami i praktykami religijnymi, u innych osobiste 'credo', zbiór zasad, zachowań i sposobów osiągania wewnętrznego spokoju i równowagi.

Tyle wiadomości encyklopedycznych.

Podczas warsztatów swoje spostrzeżenia przedstawiali uczniowie klas V-VI Szkół Podstawowych Gminy Wisznice. Swoją wiedzą udowodnili, że znają czynniki wpływające na stan zdrowia we wszystkich powyższych wymiarach zdrowia.

Dla większości społeczeństwa – zdrowy to ten, który nie choruje na żadne choroby i nie ma dolegliwości, a skoro dorośli tak rozumieją pojęcie zdrowia to i ich dzieci znają tylko taki bardzo ograniczony schemat pojęcia zdrowia. Jako pielęgniarka preferuję szerokie pojęcie zdrowia i dlatego też przy każdej natrafiającej się okazji staram się wprowadzać podejście holistyczne do zdrowia.

„Trudno być zdrowym, bo zdrowie, to zachowanie równowagi wszystkich części organizmu. Traktuję ciało jako całość. Zdrowie to utrzymanie równowagi wszystkich organów ciała podczas ich pracy. To nie tylko brak choroby.

Holistyczny sposób podejścia do człowieka oznacza , że traktujemy ciało jako pewien system, a zatem każda jego część jest połączona z inną. Wpływają one wzajemnie na siebie. Podobnie samochód tworzy system – ma akumulator, silnik itd. Nawet jeśli dobrze wygląda, a nie ma silnika, nie pojedzie. Jeśli któraś część ciała niedomaga – choruje cały człowiek.

Medycyna holistyczna traktuje człowieka jako całość. Ważna jest nie tyle choroba, co przyczyny tkwiące w organizmie, które pozwoliły, żeby choroba się rozwinęła. Medycyna ta respektuje „Przysięgę Hipokratesa" i prawa natury, które stara się zrozumieć i wykorzystać dla dobra chorego. Zmusza chorego do czynnego udziału w działaniach prowadzących do zdrowia. Wg Hipokratesa i innych „Ojców Medycyny" życie jest psychicznym i duchowym stałym rozwojem aż do śmierci, w dobrym zdrowiu fizycznym. Jesteśmy tak skonstruowani, że z powodzeniem możemy przeżyć około 120-130 lat, zachowując sprawność fizyczną, psychiczną, społeczną i duchową.

Ciekawą pomocą w warsztatach z dziećmi i młodzieżą, okazały się prezentacje dotyczące wszystkich w/w wymiarów zdrowia.

Na zakończenie warsztatów przeprowadzonych w grupach uczniów trafnym ale i smutnym okazały się ich stwierdzenia: m.in. „że niewielu mamy całkowicie zdrowych ludzi w społeczeństwie", i wiele prawdy jest w tym co zauważyli uczniowie.

Z dużym zainteresowaniem uczniowie klas VI oraz gimnazjum obejrzeli inscenizację przygotowaną przez młodzież miejscowego LO na temat szkodliwości narkotyków i dopalaczy „STOP DOPALACZOM" którą zaprezentowano w ramach lekcji wychowawczych. Program ten stał się inspiracją dla uczniów w tworzeniu prac plastycznych.

Innym ciekawym wydarzeniem były spotkania uczniów z pielęgniarka szkolną na temat szkodliwości dymu tytoniowego. Refleksje i bardzo trafne stwierdzenia uczniowie przedstawili w formie plakatów, skierowanych do osób palących nie tylko w ich rodzinach ale i do biernych palaczy, którymi często stają się w swoich rodzinach. Dlatego też część ulotek o szkodliwości dymu tytoniowego zabrali uczniowie do swych domów. Wykonali tez ciekawe, plakaty informacyjne na temat składu trujących związków dymu tytoniowego oraz wpływu ich na poszczególne organy człowieka.

Tematyka szkodliwości napojów alkoholowych oraz ich wpływ na rozwój młodego organizmu była poruszona na lekcjach wychowawczych we wszystkich szkołach. Szkodliwy wpływ komputera, Internetu na młody organizm, zwłaszcza podczas długotrwałych gier, często agresywnych, jest znana dla prawie połowy gimnazjalistów. Pozytywne myślenie dowodzi, iż ponad 50 % uczniów uprawia w wolnym czasie sport, a tylko 30% siada przed komputerem. (dane pochodzą z ankiety).


„Burza mózgów" klas VI na temat: „Rodzina – Gmina". Skojarzenia uczniów:

Sympatyczna rodzina – sympatyczna gmina!

Brudna Rodzina – brudna gmina!

Bogata rodzina – bogata gmina!

Szczęśliwa rodzina- szczęśliwa gmina!

Segreguj śmieci w rodzinie to będzie zdrowo w gminie!

Kochana rodzina – kochana gmina!

Wisznice – nasza gmina a w niej moja szczęśliwa rodzina!

Ekologiczna rodzina – ekologiczna gmina!

Jak bezpiecznie w gminie tak bezpiecznie w rodzinie!

Kiedy przyjazna rodzina to przyjazna gmina!

Jaka rodzina taka gmina!

Lubię lody i cytrynkę a najbardziej swoją rodzinkę!

Leniwa rodzina to leniwa gmina!

Duża rodzina to duża gmina!

Skrzywdzona rodzina to skrzywdzona gmina!

Dzięki ekologicznej gminie moja rodzina nigdy nie zginie!

Przyjazna rodzina – przyjazna gmina!

Zadbana posesja w rodzinie- zadbany teren w gminie!

Segreguj śmieci a będą zdrowe twoje dzieci!

Kiedy wybije ekologii godzina będzie szczęśliwa cała rodzina!

Pracowita rodzina – pracowita gmina!

Pijana rodzina pijana gmina!

Każdy dorosły o zdrowie dba i profilaktyczne badania ma!

Czysta zagroda każdej rodziny – to czystość całej gminy!

Zdrowo jemy- zdrowo się czujemy!

Ekologię promujemy i śmieci segregujemy!

W gminie wszyscy dobrze wiemy i dopalaczy nie tolerujemy!

Zamiast komputerów dosiadamy rowerów!

Gdy w rodzinie nikt nie bije to spokojnie się w gminie żyje!

Pamiętajcie o tym zawsze że palacze to zatruwacze!


Mądre spostrzeżenia czyli aforyzmy o alkoholu i nikotynie zebrane przez uczniów Gimnazjum. Album zawiera m. in. Hasła:

Wódka jest dla mądrych . Ludzi, ażeby wiedzieli, że jeszcze mądrzejsi od niej pogłupieli.

Pełne kieliszki wypróżniają kieszenie!

Pijacka hulanka powoduje manka. Alkohol nie jest konieczny do życia nie przymuszaj więc do picia.

Dziwna to oszczędność pokażę ci zaraz - „bułeczkę na dwoje a pół litra na raz".

Chociaż pił za swoje zabrało go pogotowie.

Napędem dla tępej głowy – alkohol etylowy.

Zawsze przeważa jedna strona im milsza karczma, tym gorsza żona

Kobieta pijana - rodzina zaniedbana.


Apel Twojego dziecka wg. Korczaka - informacja dla rodziców

 1. Nie psuj mnie. Dobrze wiem, że nie powinienem mieć tego wszystkiego, czego się domagam. To tylko próba sił z mojej strony.
 2. Nie bój się stanowczości. Właśnie tego potrzebuję- poczucia bezpieczeństwa.
 3. Nie bagatelizuj moich złych nawyków. Tylko ty możesz pomóc mi zwalczyć zło, póki jest to jeszcze w ogóle możliwe.
 4. Nie rób ze mnie większego dziecka, niż jestem. To sprawia, że przyjmuje postawę głupio dorosłą.
 5. Nie zwracaj mi uwagi przy innych ludziach, jeśli nie jest to absolutnie konieczne. O wiele bardziej przejmuję się tym, co mówisz, jeśli rozmawiamy w cztery oczy.
 6. Nie wmawiaj mi, że błędy, które popełniam, są grzechem. To zagraża mojemu poczuciu wartości.
 7. Nie chroń mnie przed konsekwencjami. Czasami dobrze jest nauczyć się rzeczy bolesnych i nieprzyjemnych.
 8. Nie przejmuj się za bardzo, gdy mówię, że cię nienawidzę. To nie ty jesteś moim wrogiem, lecz twoja miażdżąca przewaga.
 9. Nie zwracaj zbytniej uwagi na moje drobne dolegliwości. Czasami wykorzystuję je, by przyciągnąć twoją uwagę.
 10. Nie zrzędź. W przeciwnym razie muszę się przed tobą bronić i robię się głuchy.
 11. Nie dawaj mi obietnic bez pokrycia. Czuję się przeraźliwie tłamszony, kiedy nic z tego wszystkiego nie wychodzi.
 12. Nie zapominaj, że jeszcze trudno mi jest precyzyjnie wyrazić myśli. To, dlatego nie zawsze się rozumiemy.
 13. Nie sprawdzaj z uporem maniaka mojej uczciwości. Zbyt łatwo strach zmusza mnie do kłamstwa.
 14. Nie bądź niekonsekwentny. To mnie ogłupia i wtedy tracę całą moją wiarę w ciebie.
 15. Nie odtrącaj mnie, gdy dręczę cię pytaniami. Może się wkrótce okazać, że zamiast prosić cię o wyjaśnienia, poszukam ich gdzie indziej.
 16. Nie wmawiaj mi, że moje lęki są głupie. One po prostu są.
 17. Nie rób z siebie nieskazitelnego ideału. Prawda na twój temat byłaby w przyszłości nie do zniesienia. Nie wyobrażaj sobie, iż przepraszając mnie stracisz autorytet. Za uczciwą grę umiem podziękować miłością, o jakiej nawet ci się nie śniło.
 18. Nie zapominaj, że uwielbiam wszelkiego rodzaju eksperymenty. To po prostu mój sposób na życie, więc przymknij na to oczy.
 19. Nie bądź ślepy i przyznaj, że ja też rosnę. Wiem, jak trudno dotrzymać mi
 20. kroku w tym galopie, ale zrób, co możesz, żeby nam się to udało
 21. Nie bój się miłości. Nigdy.

Autor: Janusz Korczak

pedagog, pediatra, pisarz,

prekursor walki o prawa dziecka


Edukacja rodziców to również zadanie dla KRPA. Nie trzeba nikogo przekonywać, że w naszym społeczeństwie jest sporo środowisk zagrożonych patologią uzależnień, wyuczoną bezradnością, niechętnych do poszukiwania pomocy w rozwiązywaniu problemów.

Im więcej wiedzy będą posiadać rodzice, (zwłaszcza małych dzieci), tym lepszych efektów poprawy sytuacji społecznej możemy się spodziewać w przyszłych pokoleniach, tym mniej w społeczeństwie będzie zachowań patologicznych.

Dlatego też w edukacji rodziców bardzo pomogły nam broszurki, ulotki i strony www Fundacji Dzieci Niczyje, która od 2 lat wspiera działalność Centrum Dziecka i Rodziny. Bardzo dużą pomoc stanowiły ulotki kampanii, które kolejno trafiały do rodzin naszej gminy. Do rodziców podczas wywiadówek w szkołach trafiły:

„Czy jesteś wzorem dla swoich dzieci", „Niezastąpieni Dziadkowie", „Jeśli Twoja Rodzina potrzebuje pomocy", „Pięć prostych porad dla odpowiedzialnego rodzica", „Jeśli Twoje dziecko potrzebuje pomocy", na prośbę rodziców udostępnialiśmy też adresy i telefony placówek pomocowych w naszym regionie.

Wydruki Apelu oraz ulotki zawierające informacje o profilaktyce uzależnień od tytoniu i alkoholu rozdano rodzicom małych dzieci podczas Festynu w Dubicy oraz Dnia Dziecka w Wisznicach. Dodatkiem edukacyjnym dla rodziców stały się też ulotki o profilaktyce, leczeniu nałogu palenia oraz testy dotyczące uzależnienia od alkoholu i nikotyny.

Do wszystkich rodziców naszych uczniów dotarły również broszurki na temat stresu u małych dzieci.

Ciekawe strony www zapisane na karteczkach rozdano mamom małych dzieci.

Innym działaniem było rozdawnictwo ulotek dla uczniów: ze szkół podstawowych otrzymali „Babciu co u Ciebie słychać?" oraz „Mama, tata ja i inni ludzie". Pierwsza zachęca do budowania zdrowych relacji, utrzymywania ciepłych kontaktów z babciami i dziadkami, sprawiając radość i sygnalizowanie bliskości.

Druga ulotka wyjaśnia w prosty sposób że warto rodziców i dziadków pytać o radę, poznawać świat i uczyć się od starszych nowych rzeczy.

Uczniowie gimnazjum otrzymywali ulotkę: „Wspólnie budujemy nasz dom" która opowiada jak prawidłowo funkcjonuje rodzina i jak każdy powinien znaleźć swoje miejsce w niej. Ulotka „Kogo zapytać o radę?" podpowiada uczniom gdzie powinni szukać pomocy w burzliwym dorastaniu.

Plakaty o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinach rozwieszono w instytucjach naszej gminy. Przemawiają swoim smutnym wyglądem do społeczeństwa, by powstrzymać przemoc w rodzinach. By ustrzec dzieci przed agresywnymi zachowaniami dorosłych, wskazując telefony i adresy placówek pomocnych w rozwiązywaniu trudnych spraw.


Na zakończenie roku szkolnego zgodnie z zapowiedzią Komisja w składzie:

 1. Barbara Głowacka
 2. Małgorzata Cegłowska
 3. Barbara Dzyr
 4. Joanna Dudzińska

po obejrzeniu wszystkich złożonych prac uczniów dokonała oceny i przyznała nagrody.

Prace uczniów świadczyły o dużej wiedzy i są dowodem na wykorzystywanie przez uczniów różnych form prac plastycznych. Wpłynęło ponad 20 plakatów o tematyce zdrowotnej, uczennice wykonały dwa albumy: „Szczęśliwa Rodzina" i „Moja rodzina aktywnie wypoczywa" oraz napisały dwa wiersze o rodzinie, Oliwia wykonała też dwie prace przestrzenne: drzewo rodziny i wspólnie budujemy nasz dom. Wszystkie prace będą dostępne na stronie internetowej gminy w podsumowaniu kampanii. Mamy nadzieję że zostaną zaprezentowane podczas festynu Dni Wisznic.

I miejsce przyznano Oliwii Steckiewicz za różnorodność albumu, wiersz i wywiad z dziadkiem. Po dyskusji przyznano 4 II miejsca: dla uczniów którzy wykonali więcej niż jedną pracę. Wyróżnienia otrzymali uczniowie za wykonanie ciekawych, promujących zdrowe zachowania plakaty. Zestawienie nagrodzonych poniżej:

Nagrody ufundowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wisznicach.

Nagrodzeni uczniowie:

Katarzyna Domuradzka - "Palisz- nie truj siebie i innych"

Weronika Dymowska - "Dym tytoniowy = trucizna"

Sebstian Bogusz - "Dno"

Kamila Wojtcak - "Tylko słabi gracze sięgają po dopalacze"

Magda Banachewicz, Justyna Chwalczuk, Justyna Soroka, Emilia Nuszczyk, Patrycja Dawidiuk - "Rodzina w obiektywie"

Łucja Kossowska, Katarzyna Sidorowicz, Adam Parchomiuk - "Drzewo mojej rodziny"

Sylwia Kopiś, Paula Prudaczuk, Martyna Jakubiuk - "Zdrowsze przeciery niż hamburgery"

Patrycja Parulska - "Przywracaj zdrowie jedzeniem"

Paulina Jakubiuk, Katarzyna Malicka, Ola Welik, Monika Smoleńska - "Z rodziną wychodzisz z domu z uśmiechniętą miną"

Jolanta Kalinowska - "W zdrowym ciele zdrowy duch"

Monika Poniewska - "Największy wróg - DYM"

Karolina Trościńska, Agata Niepogodzińska, Patrycja Chmielewska, Magdalena Kotiuk, Monika Kisiel - "Rodzina w obiektywie"

Ewelina Jaszczuk, Marlena Trochonowicz, Marta Kononiuk, Klaudia Siewruk - "DOM"


Podsumowanie roku 2011

Troska Gminy o rodzinę, która znalazła się w kryzysie i potrzebuje wsparcia, tworzenie systemu poradnictwa, warsztaty dla współuzależnionych, organizowanie grup zabawowych dla małych dzieci, finansowanie wypoczynku letniego czy posiłków dla dzieci z rodzin dotkniętych problemami – to prowadzone działania naszej Gminy na rzecz rodziny.

Kampania jest znakomitym sposobem przedstawiania mieszkańcom, że samorząd potrafi wspierać rodziny, że rodzina jest wielką wartością. Samorząd lokalny odgrywa przecież szczególną rolę, także poprzez realizację zadań Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dlatego jednym z zadań kampanii było dotarcie do mieszkańców z przesłaniem: „Jesteśmy do Waszej dyspozycji, potrafimy pomagać i robimy to od wielu lat!".

Poprzez działania udało nam się zrealizować zaplanowane zadania. Okazały się trafnym działaniem na rzecz rodziny. Dostarczyły i ugruntowały wiadomości, które potrzebne są każdemu w zachowaniu zdrowia własnego i członków rodzin.

Myślę iż Kampania jest bardzo dobrym programem przeciwdziałania przemocy, uzależnieniom i ukazuje zdrowe zasady życia dla każdego mieszkańca.

Zebrane refleksje podczas realizacji Kampanii „Postaw na rodzinę"

Program spotkał się z zainteresowaniem zarówno wśród nauczycieli jak i uczniów.

Z aprobatą przyjęli go również rodzice, angażujący się we współpracę ze szkołą, wskazali m. in.

 • w rodzinach zainteresowanych współpracą ze szkołą- jest mniej problemów wychowawczych i edukacyjnych,
 • uczniowie korzystają z dodatkowych zajęć w szkole – rozwijają swoje ukryte talenty i mają mniej kłopotów edukacyjnych,
 • edukacja rodziców podczas spotkań – wywiadówek – dostarcza niezbędnych aktualnych wiadomości o zagrożeniach dla dzieci we współczesnym świecie,
 • informowanie rodziców o dobrych i złych stronach internetowych, sposobach blokowania złych stron - zapobiega demoralizacji dzieci,
 • dobre strony – edukacyjne pomagają w rozwijaniu zainteresowań dzieci i młodzieży,
 • dzieci korzystające z zorganizowanych zajęć właściwie wykorzystują czas wolny,
 • wspólne rozgrywki sportowe zbliżają do siebie dzieci, rodziców, sąsiadów i dostarczają dobrych emocji sportowych, aktywizują ruchowo starszych.
 • informacje zawarte w ulotkach dostarczyły ważnych porad, wskazówek dotyczących właściwych relacji w rodzinach, rozwiązywania zaistniałych problemów wychowawczych u dzieci, problemów z uzależnieniami, oraz adresów poradni wspomagających rodziny,
 • wskazówki dla nauczycieli zawarte w poradniku dostarczyły wychowawcom gotowych tematów do realizacji na lekcjach.

Podsumowując działania Kampanii w roku 2011 Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wisznicach przyznała następujące Certyfikaty:

Certyfikat „Nauczyciel przyjazny rodzinie" otrzymali:

 1. Barbara Głowacka
 2. Małgorzata Cegłowska
 3. Dorota Nuszczyk
 4. Daniel Litwin
 5. Jolanta Kuśmierz
 6. Tomasz Babkiewicz
 7. Sylwia Szpruch-Koprianiuk
 8. Urszula Zieniuk
 9. Bożena Dragan
 10. Teresa Podębska
 11. Katarzyna Turkiewicz
 12. Jolanta Siwek
 13. Barbara Romańczuk
 14. Lucyna Szajda
 15. Halina Dedera

Certyfikat Współtwórców Kampanii otrzymali:

 1. Andrzej Nuszczyk - Dyrektor SP Wisznice
 2. Rafał Osipiuk - Wicedyrektor SP Wisznice
 3. Barbara Pawlukiewicz - Dyrektor SP Dubica
 4. Barbara Sołtan - Dyrektor SP Dołholiska
 5. Bogusław Szczęśniak - Dyrektor Gimnazjum Wisznice
 6. Anna Wrzosek - nauczycielka wychowania fizycznego
 7. Barbara Dzyr - bibliotekarz w Szkole Podstawowej w Wisznicach

 

 Program na rok 2012

Zadanie 1: Inauguracja kampanii (19 stycznia).

"Dzien Babci i Dziadka"

Zadanie 2: Zadania profilaktyczne w szkołacha (styczeń, luty).

Nikotyna zabija czynnie i biernie palących, Czyste powietrze wokół nas- 5-6 latki, Nie pal przy mnie proszę - klasy I-III Sz Podstawowe, Znajdź właściwe rozwiązanie- dla klas IV-VI i gimnazjum, Lekcje przestrogi, Dopalacze, Nikotyna legalny narkotyk, Skąd się bierze agresja, Uczymy się rozpoznawać i panować nad uczuciami-poznajemy emocje, Konkurs na prace plastyczne: plakat, album, itp. Zdrowa rodzina- zdrowa gmina, Konkurs na utwór literacki o tematyce: „Gdzie jest miłość i bliskość wszystko dobrze się układa", Dziadkowie są ważni, Rodzice i my, Nasze miejsce w rodzinie, Wywiad z seniorami.

Zadanie 3: Dzień wiosny (21 marca).

Plakaty o zdrowym stylu życia.

Zadanie 4: Dzień sportu (rok szkolny 2011 - 2012).

Wzpólne zawody sportowe uczniów i rodziców.

Zadanie 5: Dzień dziecka (1 czerwca).

„Moja rodzina aktywnie wypoczywa"

Zadanie 6: Powstrzymać przemoc i agresję (rok 2012).

Edukacja dorosłych.

Zadanie 7: Podsumowanie programu (koniec roku)

Rozdanie nagród


„Kto myśli ten nie pali"

W roku bieżącym w harmonogramie działań w ramach Kampanii „Postaw na Rodzinę" zwrócimy uwagę na niezdrowe zjawiska, które utrudniają dobry rozwój dzieci i funkcjonowanie Rodziny.

Przesłaniem towarzyszącym podejmowanym działaniom antytytoniowym w gminie Wisznice w roku bieżącym w ramach Kampanii Postaw na Rodzinę niech będzie tekst wiersza autorstwa pani Anety Makarewicz:

Wielką akcję ogłaszamy.
Do palaczy przemawiamy.
Oto nadszedł czas najwyższy,
Zrobić prezent swym najbliższym,
Czas pożegnać się z paleniem,
Zaciąganiem i dymieniem.
Już nie trujcie otoczenia.
Koniec. Dosyć już palenia,
Bo papieros niszczy zdrowie.
Każdy o tym Wam opowie,
Psuje serce, niszczy płuca.
Dopływ tlenu Wam zakłóca.
A więc panie i panowie,
Jeśli miłe Wam jest zdrowie,
To palenie rzućcie wraz
Zdrowe życie zacząć czas!

We wszystkich szkołach podstawowych prowadzone są zajęcia profilaktyczne dostarczające uczniom wiedzy o szkodliwości czynnego i biernego palenia tytoniu.

 1. „Czyste powietrze wokół nas" obejmuje edukację przedszkolną
 2. „Nie pal przy mnie proszę" to tytuł programu dla klas I-III.
 3. „Znajdź właściwe rozwiązanie" to program dla klas IV-VI oraz uczniów gimnazjum.


Mieszkańcy naszej Gminy o zdrowie dbają
i zmniejszyć wszelkie dymy szybko zamierzają.
Gdy tak popatrzysz dookoła,
tu ładny chodnik, tam nowa szkoła.
W parku zielono, ptaki śpiewają
lecz czasem palacze im przeszkadzają.
Nie dymi komin ani śmietnisko
Więc Tobie palaczu kłaniamy się nisko.
Skończ z paleniem dobrze Ci radzimy
to i Ciebie na listę szczęśliwców zaprosimy!

Wśród pomysłów na realizację promocji Zdrowego Stylu Życia powstał pomysł, by sprawdzić ile mamy w gminie osób, którzy zdrowo żyją.

Zapraszamy więc tych, którzy nie palą, by wpisali się na listę. Będą wzorem do naśladowania dla innych.

Jeśli pragniecie Państwo podzielić się własnymi pomysłami jak rzucić palenie dołączajcie komentarze, może ktoś skorzysta z Waszej recepty i również przestanie palić.

Zapoznanie z propozycjami zadań kampanii realizowanymi w szkołach.

sponsorzy