Zaświadczenia

Zaświadczenie o zatrudnieniu

Karta informacyjna KI.F-FN-II-01

Zaświadczenie o zatrudnieniu

Formularze:

 

Zaświadczenia podatkowe oraz o posiadaniu gospodarstwa rolnego

Karta informacyjna KI.FN-P-08

Wydawanie zaświadczeń

Formularze:

 • F.FN-P-08/01
  Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu lub nieposiadaniu gospodarstwa rolnego
 • F.FN-P-08/02
  Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości

 

Zaświadczenia z akt ewidencji ludności

Karta informacyjna KI.SO-01

Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności

Formularze:

 • F.SO-01/01
  Wniosek o udostepnienie danych z ewidencji ludności, zbioru pesel oraz z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.

 

Zaświadczenia o utracie dowodu osobistego

Karta informacyjna KI.SO-10

Wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego.

 

Zaświadczenia z akt dowodów osobistych

Karta informacyjna KI.SO-11

Wydawanie zaświadczeń z akt dowodów osobistych.

Formularze:

 • F.SO-01/01
  Wniosek o udostepnienie danych z ewidencji ludności, zbioru pesel oraz z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.

 

Udostępnianie danych z ewidencji ludności, zbioru pesel i ewidencji dowodów osobistych instytucjom

Karta informacyjna KI.SO-12

Udostępnianie danych z ewidencji ludności, zbioru pesel oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych instytucjom.

Formularze:

 • F.SO-12/01
  Wniosek o udostepnienie danych z ewidencji ludności, zbioru pesel oraz z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.