Aktywni i sprawni – usługi społeczne dla mieszkańców północnej Lubelszczyzny

Aktywni i sprawni – usługi społeczne dla mieszkańców północnej Lubelszczyzny

Projekt: Aktywni i sprawni – usługi społeczne dla mieszkańców północnej Lubelszczyzny

Nazwa  programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Działanie: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Wartość  projektu: 1 532 827,20 PLN

Kwota  dofinansowania: 1 378 675,20 PLN

Okres realizacji: 01.08.2019 – 31.12.2021 r.

Cel: Wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb grupy 235 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu bialskiego i miasta Biała Podlaska do 31.10.2021r. poprzez utworzenie i prowadzenie Klubu Seniora w Wisznicach, oferującego zajęcia adekwatne do potrzeb i oczekiwań osób starszych oraz utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców całego powiatu bialskiego i miasta Biała Podlaska. Realizacja projektu wpłynie na poprawę jakości oraz dostępności usług społecznych, świadczonych w formach zdeinstytucjonalizowanych w środowisku lokalnym, przyczyniając się do zwiększenia aktywności oraz poprawy jakości życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób starszych, niepełnosprawnych i niesamodzielnych

Zakres projektu: W ramach projektu do 31.10.2021 zaplanowano objąć wsparciem 235 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na wiek, niesamodzielność czy niepełnosprawność z Gminy Wisznice, powiatu bialskiego oraz miasta Biała Podlaska. Na terenie Gminy Wisznice zostanie utworzony Klub Seniora, w ramach którego 30 osób w wieku 60 lat i więcej będzie uczęszczać na różnego typu zajęcia (pilastes, nordic-walking, basen, klub rowerowy, muzyczne, klub brydżowy, rękodzieło, literackie, kulinarne, IT, ogrodnicze, fotograficzne, język angielski) oraz konsultacje (psychologiczne, dietetyka, podologa, kosmetyczki). Organizowane będą wyjazdy do teatru, kina oraz wycieczki krajoznawcze. Zajęcia odbywać się będą w odnowionych oraz dostosowanych dla osób niepełnosprawnych pomieszczeniach w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Oświaty w Wiszniach Zostanie utworzona również wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców całego powiatu bialskiego i miasta Biała Podlaska, którą kierować będzie Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej. Wypożyczalnia będzie znajdować się w Białej Podlaskiej, natomiast w Wisznicach zostanie otwarta filia. Planuje się, że z wypożyczalni skorzysta minimum 200 osób.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Klub Seniora :

Regulamin Klubu Seniora

Oświadczenie dotyczące spełniania przynależności do grup

Deklaracja uczestnictwa

Oświadczenie RODO

Formularz rekrutacyjny

 Wypożyczalnia sprzętu medycznego:

Regulamin wypożyczenia sprzętu

Wykaz sprzętu

Umowa użyczenia WSzS

Wniosek o wypożyczenie sprzętu

Zaświadczenie lekarskie

Doradztwo

Klauzula informacyjna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sponsorzy