Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wisznice

 

 

Tytuł projektu: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wisznice”

Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Działanie: Efektywność energetyczna sektora publicznego

Wartość Projektu: 2 465 365,54 zł

Koszty kwalifikowane projektu: 1 749 920,03 zł

Kwota dofinansowania: 1 487 432,02 zł

Cel główny: poprawa efektywności zarządzania i wykorzystania energii w budynkach publicznych na terenie Gminy Wisznice poprzez termomodernizację oraz zastosowanie instalacji odnawialnych źródeł energii.

Najważniejsze zadania: głęboka termomodernizacja (ocieplenie ścian, stropów i stropodachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji c.o., instalacji elektrycznej oświetleniowej, montaż zestawów solarnych do przygotowania c.w.u.) budynków: OSP i ŚDS na Wygodzie, Szkoły Podstawowej w Polubiczach Wiejskich, przedszkola w Wisznicach.

Przewidywane produkty i rezultaty:

 1. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych – 0,19 MWt.
 2. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE – 5 szt.
 3. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 3 szt.
 4. Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji – 3 010,00 m2.
 5. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 3 936,55 GJ/rok
 6. llość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 23,79 MWh/rok
 7. Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – 1 etat
 8. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE – 275,38 MWht/rok
 9. Produkcja energii cieplnej z nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE – 275,38 MWht/rok
 10. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 322,15 tony równoważnika CO2 (CI 34)
 11. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych – 1 117 278,12 kWh/rok (CI 32)

 

www.mapadotacji.gov.pl

 

sponsorzy