„Rozbudowa infrastruktury edukacyjno – sportowej w Wisznicach”

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Priorytet/Działanie: 8.2 Infrastruktura szkolna i sportowa

Wartość Projektu: 4 555 420,00 PLN

Kwota dofinansowania: 3 487 146,05 PLN

Cel: Podniesienie poziomu kształcenia oraz zwiększenie dostępu uczniów/mieszkańców do infrastruktury edukacyjnej i sportowej. Realizacja inwestycji znacznie poprawi istniejący stan bazy edukacyjno – sportowej i przyczyni się do rozwoju sportu na terenie gminy.

Zakres projektu:

Dotychczasowe boiska szkolne przy ul. Warszawskiej w Wisznicach były w złym stanie technicznym – asfaltowa płyta boiska miała spękaną nawierzchnię, co znacznie ograniczało możliwości korzystania z niego. Ponadto też sala, w której została zrobiona siłownia, była niedostosowana do tego celu i brakowało w niej profesjonalnego sprzętu. Istotnym mankamentem jest też brak stołówki w szkole (obecnie uczniowie korzystają ze stołówki w przedszkolu) wraz pomieszczeniami kuchennymi oraz sal dydaktycznych. Dlatego też w miejsce dysfunkcyjnego, zniszczonego boiska i zaniedbanych, nieużytkowanych terenów zieleni powstanie kompleks nowoczesnych boisk sportowych – do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej oraz kort tenisowy i skatepark. Ponadto obecny plac zabaw zostanie rozbudowany. Ponadto zostanie wybudowany nowy budynek szatni i siłowni z kompleksowym wyposażeniem, jak również stołówka z zapleczem kuchennym. Dodatkowo teren wokół zostanie utwardzony i oświetlony lampami typu LED. Istotnym jest, że na budynku szatni z siłownią oraz na rozbudowywanym łączniku (mieszczącym stołówkę z zapleczem) zostaną zamontowane  kolektory słoneczne wraz ze zbiornikami i sterowaniem, służące do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Nad całością kompleksu zostanie zamontowany system monitoringu. Zakończenie inwestycji zostało zaplanowane na II połowę 2012 r.

szk11 szk13 szk14

szk15 szk16 szk19

Aktualności

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

W dniu 24 sierpnia 2010 r. Wójt Gminy Wisznice wraz ze Skarbnik Gminy podpisali umowę o dofinansowanie projektu „Rozbudowa infrastruktury edukacyjno – sportowej w Wisznicach”, na którego realizację Gmina Wisznice otrzymała dofinansowanie w kwocie blisko 3,5 mln zł (80% wartości projektu) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.

Postępowanie przetargowe

Po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu Rozbudowa infrastruktury edukacyjno – sportowej w Wisznicach” przeprowadzone zostało rozeznanie rynkowe, w wyniku którego na wykonawcę dokumentacji projektowej wybrany został „Marek Głuchowski Usługi Budowlane” z Białej Podlaskiej. Jednocześnie prowadzone były prace polegające na przygotowaniu postępowania przetargowego.

Pierwszy przetarg, ogłoszony w kwietniu 2011 r. został unieważniony na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych – ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą gmina Wisznice dysponowała na realizację tej inwestycji, dlatego też musieliśmy nieco zmniejszyć zakres prac w ramach tego proejktu.

Drugi przetarg, ogłoszony w lipcu 2011 r. wygrało P.P.H.U. DOMBUD z Białej Podlaskiej z ofertą 4 494 420,00 zł.

Podpisanie umowy z wykonawcą

W wyniku postępowania przetargowego na wykonawcę inwestycji została wybrana firma P.P.H.U. DOMBUD z Białej Podlaskiej.

Uroczyste podpisanie umowy miało miejsce w dniu 14 września 2011 r. w Urzędzie Gminy Wisznice.

Podczas tego spotkania został także przedstawiony termin rozpoczęcia robót oraz szczegółowy harmonogram prac budowlanych.

Prace budowlane

Obecnie trwają intensywne roboty przy budowie stanu surowego budynku szatni i siłowni oraz przy rozbudowie łącznika szkoły podstawowej z gimnazjum. Częściowo już wykonano ogrodzenie i przygotowano podłoże pod skatepark oraz boiska do siatkówki. W części zrobione są także utwardzenia dróg dojazdowych.

gimisp_infr_01 gimisp_infr_02 gimisp_infr_03

gimisp_infr_04 gimisp_infr_05 gimisp_infr_06

gimisp_infr_07 gimisp_infr_08 gimisp_infr_09

gimisp_infr_10 gimisp_infr_11 gimisp_infr_12

gimisp_infr_13 gimisp_infr_14 gimisp_infr_15

gimisp_infr_16 gimisp_infr_17 gimisp_infr_18

gimisp_infr_19 gimisp_infr_20 gimisp_infr_21

gimisp_infr_22 gimisp_infr_23

Dzięki początkowo łagodnej zimie prace budowlane przebiegają zgodnie z harmonogramem robót. W momencie załamana pogody roboty zostaną przeniesione do wewnątrz i obejmą prace instalacyjno – wykończeniowe.

Postępy prac budowlanych

Zima się skończyła i zaczęły się intensywne prace związane z budową nowoczesnego kompleksu sportowego, w skład którego wchodzą boiska do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej oraz kort tenisowy i skatepark. Przygotowanie podłoży, położenie nawierzchni, budowa trybun i ogrodzenia, montaż oświetlenia – wszystkie te prace planuje się zakończyć jak najszybciej – tak, by uczniowie wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego mogli zacząć korzystać z kompleksu.

Ponadto zaczęto rozbudowywać obecny plac zabaw dla dzieci.

boiskaSP postepy prac 01 boiskaSP postepy prac 02 boiskaSP postepy prac 03

boiskaSP postepy prac 04 boiskaSP postepy prac 05 boiskaSP postepy prac 06

boiskaSP postepy prac 07 boiskaSP postepy prac 08 boiskaSP postepy prac 09

boiskaSP postepy prac 10 boiskaSP postepy prac 11 boiskaSP postepy prac 12

boiskaSP postepy prac 13 boiskaSP postepy prac 14 boiskaSP postepy prac 15

boiskaSP postepy prac 16 boiskaSP postepy prac 17 boiskaSP postepy prac 18

boiskaSP postepy prac 19 boiskaSP postepy prac 20 boiskaSP postepy prac 21

boiskaSP postepy prac 22 boiskaSP postepy prac 23 boiskaSP postepy prac 24

boiskaSP postepy prac 25 boiskaSP postepy prac 26 boiskaSP postepy prac 27

boiskaSP postepy prac 28 boiskaSP postepy prac 29 boiskaSP postepy prac 30

boiskaSP postepy prac 31 boiskaSP postepy prac 32 boiskaSP postepy prac 33

boiskaSP postepy prac 34 boiskaSP postepy prac 35 boiskaSP postepy prac 36

boiskaSP postepy prac 37 boiskaSP postepy prac 38 boiskaSP postepy prac 39

boiskaSP postepy prac 40 boiskaSP postepy prac 41 boiskaSP postepy prac 42

Chwile grozy

Podczas prac ziemnych związanych z przygotowaniem podłoży pod nowe boiska robotnicy natrafili na pocisk lotniczy z czasów II wojny światowej. Teren budowy został zabezpieczony przez Ochotniczą Straż Pożarną w Wisznicach i policjantów z KP w Wisznicach do czasu przyjazdu grupy saperów z JW w Chełmie.

Saperzy po zbadaniu charakteru niewybuchu i zabezpieczeniu go przewieźli go na poligon w Chełmie, gdzie został zdetonowany.

boiskaSP chwile grozy 01 boiskaSP chwile grozy 02 boiskaSP chwile grozy 03

boiskaSP chwile grozy 04 boiskaSP chwile grozy 05 boiskaSP chwile grozy 06

boiskaSP chwile grozy 07 boiskaSP chwile grozy 08 boiskaSP chwile grozy 09

boiskaSP chwile grozy 10 boiskaSP chwile grozy 11 boiskaSP chwile grozy 12

boiskaSP chwile grozy 13 boiskaSP chwile grozy 14 boiskaSP chwile grozy 15

boiskaSP chwile grozy 16 boiskaSP chwile grozy 17 boiskaSP chwile grozy 18

boiskaSP chwile grozy 19 boiskaSP chwile grozy 20 boiskaSP chwile grozy 21

boiskaSP chwile grozy 22 boiskaSP chwile grozy 23 boiskaSP chwile grozy 24

boiskaSP chwile grozy 25 boiskaSP chwile grozy 26

Uroczyste otwarcie kompleksu

Po ponad roku od momentu rozpoczęcia inwestycji, w dniu 29 października 2012 r. uroczyście otwarto kompleks nowoczesnych boisk sportowych przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wisznicach. – do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej oraz kort tenisowy i skatepark.

Uroczystość zgromadziła wielu znamienitych gości, a uczniowie Szkoły Podstawowej zaprezentowali kabaretowy występ artystyczny, który w bardzo humorystyczny sposób przybliżył wszystkim zebranym realizację tej inwestycji.

boiskaSP otwarcie 01 boiskaSP otwarcie 02 boiskaSP otwarcie 03

boiskaSP otwarcie 04 boiskaSP otwarcie 05 boiskaSP otwarcie 06

boiskaSP otwarcie 07 boiskaSP otwarcie 08 boiskaSP otwarcie 09

boiskaSP otwarcie 10 boiskaSP otwarcie 11 boiskaSP otwarcie 12

boiskaSP otwarcie 13 boiskaSP otwarcie 14 boiskaSP otwarcie 15

boiskaSP otwarcie 16

Funkcjonowanie kompleksu

Z siłowni mogą skorzystać bezpłatnie wszyscy chętni – jedynym warunkiem jest dokonanie imiennej rezerwacji w sekretariacie Szkoły Podstawowej z niewielkim wyprzedzeniem.

Wraz z poprawą pogody będzie można również bezpłatnie korzystać z kortu tenisowego jak i boisk. Urząd Gminy zakupił komplet piłek oraz rakiety tenisowe, które będzie można użyczać do gry w siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną czy nożną oraz tenisa – również jedynie na podstawie wcześniejszej rezerwacji.

boiskaSP funkcjonowanie 01 boiskaSP funkcjonowanie 02 boiskaSP funkcjonowanie 03

boiskaSP funkcjonowanie 04 boiskaSP funkcjonowanie 05 boiskaSP funkcjonowanie 06

boiskaSP funkcjonowanie 07 boiskaSP funkcjonowanie 08 boiskaSP funkcjonowanie 09

boiskaSP funkcjonowanie 10 boiskaSP funkcjonowanie 11 boiskaSP funkcjonowanie 12

boiskaSP funkcjonowanie 13 boiskaSP funkcjonowanie 14 boiskaSP funkcjonowanie 15

boiskaSP funkcjonowanie 16 boiskaSP funkcjonowanie 17 boiskaSP funkcjonowanie 18

boiskaSP funkcjonowanie 19 boiskaSP funkcjonowanie 20 boiskaSP funkcjonowanie 21

boiskaSP funkcjonowanie 22

Zachęcamy wszystkich do korzystania z kompleksu i uprawiana sportu, wszak wszyscy wiedzą, że sport to zdrowie!

Tomasz Gębka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

rpo_lubelskie_ue-efs_b

www.rpo.lubelskie.pl

sponsorzy