Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Wisznic

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Priorytet/Działanie: 3.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych

Wartość Projektu: 3 422 053,09 PLN

Kwota dofinansowania: 2 528 495,47 PLN

Cel: Wzrost atrakcyjności gospodarczej Wisznic poprzez przygotowanie nowych terenów Inwestycyjnych.

Zakres projektu:

Projekt dotyczy inwestycji w zakresie przygotowania terenów inwestycyjnych w miejscowości Wisznice, których efektem ma być przygotowanie parceli pod cztery nowe inwestycje oraz umożliwienie rozwoju istniejącym formom poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury. Planowany do przygotowania pod inwestycję teren położony jest w północnej części miejscowości Wisznice oraz Kolonii Wisznice, bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej nr 812, łączącej Białą Podlaską z Chełmem i Krasnystawem. Obejmuje on powierzchnię 9,77 ha. Dogodna lokalizacja terenu, zapewniająca bliskość ważnego szlaku komunikacyjnego regionu jak również tradycja odbywających się tu dawniej targów rolniczych sprawiły, że powstało tu klika ważnych dla lokalnego i regionalnego rynku podmiotów gospodarczych, tworzących miejsca pracy na lokalnym rynku. Realizacja zadania będącego przedmiotem niniejszego projektu polegać będzie na:

  • przebudowie drogi gminnej nr 101234L (ul. Przemysłowa), stanowiącej dojazd do planowanych terenów inwestycyjnych wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej.
  • budowie i przebudowie dróg
  • budowie chodnika i zjazdów do działek i parceli pod inwestycje
  • budowie parkingu dla obecnych i potencjalnych klientów firm zlokalizowanych na obszarze projektu
  • rozbudowanie sieci wodociągowej do działek i parceli inwestycyjnych
  • budowie sieci i przyłączy energetycznych do działek i parceli inwestycyjnych
  • budowie sieci kanalizacyjnych
  • budowie lamp oświetleniowych przy drodze, miejscach parkingowych i wyjazdach na działki inwestycyjne.

Realizacja projektu:

Postęp prac budowlanych

Postęp prac na terenach inwestycyjnych

Prace na terenach inwestycyjnych trwają

Remont ulicy Przemysłowej dobiega końca

Tereny inwestycyjne zakończone

Uroczyste otwarcie terenów inwestycyjnych

Zaproszenie na konferencję podsumowująca projekt „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Wisznic"

 

Monika Mackiewicz-Drąg

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

rpo_lubelskie_ue-efs_b

www.rpo.lubelskie.pl

 

sponsorzy