Renowacja i przystosowanie na cele kulturalne zabytkowej cerkwi unickiej pw. Św. Jerzego i Wniebowzięcia NMP w Wisznicach

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Priorytet/Działanie: 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki – Ochrona dziedzictwa kulturowgo, projekty lokalne

Wartość Projektu: 777 592,52 PLN

Kwota dofinansowania: 660 953,64 PLN

Cel: poprawa atrakcyjności turystycznej obszaru turystycznego Dolina Zielawy, poprzez zwiększenie dostępności do dóbr kultury.

Zakres projektu:

Przedmiotem projektu jest inwestycja obejmująca renowację i przystosowanie na cele kulturalno-turystyczne zabytkowej cerkwi unickiej poprzez:
  • roboty konserwacyjne i restauracyjne przywracające dawny wygląd wnętrza obiektu (tynki, podłogi, sklepienia, stolarka okienna i drzwiowa, malowanie ścian, renowacja elementów drewnianych)
  • konserwację więźby dachowej, wymiana obróbek blacharskich, malowanie dachu
  • wykonanie łazienki z instalacją sanitarną
  • wykonanie instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem wewnętrznym i zewnętrznym
  • zabezpieczenie budynku przed aktami wandalizmu, kradzieżą, pożarem oraz wpływem warunków atmosferycznych poprzez wykonanie instalacji monitoringu
  • wykonanie granitowych ciągów komunikacyjnych i wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych
  • zakup wyposażenia i sprzętu komputerowego w celu rozwinięcia funkcji kulturalnej i edukacyjnej zabytku
  • utworzenie platformy internetowej służącej promocji turystycznej regionu
  • wykonanie miejsc postojowych przed budynkiem

Aktualności:

Informacje o przebiegu realizacji inwestycji.

Archeologiczne odkrycie w zabytkowej cerkwi

Postępy prac renowacyjnych w zabytkowej cerkwi

Monika Mackiewicz - Drąg

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

rpo_lubelskie_ue-efs_b

www.rpo.lubelskie.pl

sponsorzy