Budowa drogi gminnej nr 101262 L „Skośna” Polubicze Wiejskie II – Polubicze Dworskie, Gmina Wisznice

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Priorytet/Działanie: 5.2 Transport lokalny – drogi gminne

Wartość Projektu: 4 679 525,18 PLN

Kwota dofinansowania: 3 000 000 PLN

Cel: przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów Gminy Wisznice, wzrost konkurencyjności gminy oraz poprawa warunków życia mieszkańców poprzez usprawnienie komunikacji lokalnej w gminie Wisznice

Zakres projektu:

Przedmiotem projektu jest inwestycja obejmująca budowę drogi  gminnej Nr 101262 L w miejscowościach Polubicze Wiejskie i Polubicze Dworskie, zapewniającą połączenie z droga powiatową Nr 1102 L Rossosz – Korzanówka – Polubicze oraz dalej z drogą wojewódzką Nr 812 Biała Podlaska – Włodawa – Chełm – Krasnystaw.

Prace obejmą wykonanie i remonty nawierzchni dróg, wykonanie zjazdów do posesji i na pola uprawne,  oznakowań poziomych i przejść dla pieszych, odwodnienie, budowę chodników oraz remont oświetlenia ulicznego.

Aktualności:

Gmina Wisznice złożyła komplet wymaganych załączników do umowy, które obecnie są poddawane ocenie. Planowany termin podpisania umowy to wrzesień 2009 rok.

Z przyjemnością informujemy że w dniu 16 września 2009 roku Gmina Wisznice podpisała z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego umowę o dofinansowanie projektu budowy drogi gminnej nr 101262L „Skośna” Polubicze Wiejskie II – Polubicze Dworskie. Kolejnym krokiem będzie przeprowadzenie procedur przetargowych i wybór wykonawców na realizację inwestycji oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Zapraszamy do śledzenia informacji dotyczących przetargu na stronie https://wisznice.netbip.pl

Po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w dniu 17 listopada 2009 r.  Gmina Wisznice podpisała umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych Parczew S.A. na wykonanie objętej projektem inwestycji. Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego nad budową drogi została firma Investcom z Białej Podlaskiej. Wkrótce nastąpi rozpoczęcie prac ziemnych. Zapraszamy do śledzenia postępów robót w naszej galerii.

W dniu 25.05.2010 r. Gmina Wisznice złożyła pierwszy sprawozdawczo-rozliczeniowy wniosek o płatność dla projektu „Budowa drogi gminnej nr 101262L „Skośna” Polubicze Wiejskie II – Polubicze Dworskie, gmina Wisznice” na łączną kwotę 222 094,24 PLN, z czego wszystkie koszty stanowiły koszty kwalifikowane do dofinansowania.   Wnioskowana kwota refundacji to 188 710,10 PLN.

W sierpniu 2010 r. Gmina Wisznice otrzymała kolejną transzę dotacji w ramach projektu „Budowa drogi gminnej nr 101262L „Skośna” Polubicze Wiejskie II – Polubicze Dworskie, gmina Wisznice” w kwocie 614 014,80 PLN. Na kolejną – końcową płatność w ramach realizowanego zadania gmina wystąpiła o płatność zaliczkową w kwocie 1 462 000 PLN, co pozwoli na uniknięcie zaciągania kredytu.

Miło nam poinformować, iż w dniu 21 września 2010 r. dokonano odbioru końcowego wybudowanej drogi.  Łączna długość wybudowanej drogi wyniosła 2,95 km, zmodernizowano także 6 punktów oświetleniowych oraz wykonano 2 przejścia dla pieszych. Wkrótce zaprosimy Państwa na uroczyste otwarcie drogi.

W dniu 6 listopada o godzinie 13.00 odbędzie się uroczyste otwarcie wybudowanej drogi gminnej nr 101262L „Skośna” Polubicze Wiejskie II – Polubicze Dworskie. Po przecięciu wstęgi wszystkich zainteresowanych zapraszamy na seminarium podsumowujące realizację projektu do świetlicy wiejskiej w Polubiczach.

Monika Mackiewicz - Drąg

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

rpo_lubelskie_ue-efs_b

www.rpo.lubelskie.pl

sponsorzy