Budowa dróg łączących drogę wojewódzką Nr 812 z drogą krajową Nr 63 w miejscowości Wisznice

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Priorytet/Działanie: 5.2 Transport lokalny – drogi gminne

Wartość Projektu: 3 895 061,04 PLN

Kwota dofinansowania: 3 000 000 PLN

Cel: przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów Gminy Wisznice, wzrost konkurencyjności gminy oraz poprawa warunków życia mieszkańców poprzez usprawnienie komunikacji lokalnej w gminie Wisznice.

Zakres projektu:

Przedmiotem projektu jest inwestycja obejmująca:

  1. Przebudowę drogi  Nr 101253 L Wisznice-Wygoda o długości  1425 m,
  2. Budowę drogi gminnej Nr 101270 L ul. Kraszewskiego o długości 516 m
  3. Budowę i przebudowę drogi gminnej Nr 101269 L ul. Zielonej i ul. Sosnowej o długości 1023 m

Prace obejmą wykonanie i remonty nawierzchni dróg, wykonanie odwodnienia, zjazdów do posesji,  oznakowań poziomych i przejść dla pieszych, budowę chodników oraz remont oświetlenia ulicznego.

Aktualności:

Informacja o przebiegu realizacji inwestycji

Budowa Dróg w Wisznicach trwa

Zakończenie projektu - uroczyste otwarcie dróg

Monika Mackiewicz - Drąg

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

rpo_lubelskie_ue-efs_b

www.rpo.lubelskie.pl

sponsorzy