Powiatowy Przegląd Chórów i Zespołów Śpiewaczych w Polubiczach

Gminny Ośrodek Kultury w Wisznicach zachęca do nadsyłania zgłoszeń do Powiatowego Przeglądu Chórów i Zespołów Śpiewaczych, który odbędzie się 11 maja w Polubiczach. Tematyka występów obejmuje repertuar związany z kultem Matki Boskiej oraz tradycja ludową. Impreza będzie miała formę przeglądu, bez klasyfikacji konkursowej. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby się podzielić oryginalnością prezentowanych utworów muzycznych, a także przekazać wielkowiekową tradycję z pokolenia na pokolenie. Szczegóły zamieszczone zostały w regulaminie, zamieszczamy również kartę zgłoszeniową.

Regulamin >>>>>>

Karta zgłoszenowa >>>>

sponsorzy