Akty stanu cywilnego

Zgłoszenie urodzenia dziecka

Karta informacyjna KI.USC-01

Sporządzenie protokołu zgłoszenia urodzenia dziecka.

Formularze:

 • F.USC-01/01
  Wniosek o wydanie trzech pierwszych odpisów aktu urodzenia.
 • F.USC-01/02
  Protokół zgłoszenia urodzenia dziecka.

Uznanie ojcostwa

Karta informacyjna KI.USC-02

Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa.

Formularze:

 • F.USC-02/01
  Protokół przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa.

Uznanie ojcostwa dziecka poczętego

Karta informacyjna KI.USC-03

Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa dziecka poczętego.

Formularze:

 • F.USC-03/01
  Protokół przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa dziecka poczętego.

Nadanie nazwiska dziecku współmałżonka

Karta informacyjna KI.USC-04

Przyjęcie oświadczenia o nadaniu nazwiska dziecku współmałżonka.

Formularze:

 • F.USC-04/01
  Protokół nadania nazwiska dziecku współmałżonka.

Zmiana imienia dziecku

Karta informacyjna KI.USC-05

Przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia (imion) dziecku.

Formularze:

 • F.USC-05/01
  Wniosek o zmianę imienia (imion) dziecku.
 • F.USC-05/02
  Protokół przyjęcia oświadczenia o zmianie imienia (imion) dziecku.

Zawarcie związku małżeńskiego (ślub cywilny)

Karta informacyjna KI.USC-06

Zawarcie związku małżeńskiego - sporządzenie aktu (ślub cywilny).

Formularze:

 • F.USC-06/01
  Wniosek o wydanie trzech pierwszych odpisów aktu małżeństwa.

Zawarcie związku małżeńskiego (ślub wyznaniowy)

Karta informacyjna KI.USC-07

Zawarcie związku małżeńskiego - sporządzenie aktu (ślub wyznaniowy).

Formularze:

 • F.USC-06/01
  Wniosek o wydanie trzech pierwszych odpisów aktu małżeństwa.

Zawarcie związku małżeńskiego z cudzoziemcem (ślub wyznaniowy)

Karta informacyjna KI.USC-08

Zawarcie związku małżeńskiego z cudzoziemcem - sporządzenie aktu (ślub wyznaniowy).

Skrócenie terminu wyczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego

Karta informacyjna KI.USC-09

Skrócenie miesięcznego terminu wyczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego.

Formularze:

 • F.USC-09/01
  Wniosek o skrócenie miesięcznego terminu wyczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego.

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego

Karta informacyjna KI.USC-10

Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego.

Formularze:

 • F.USC-10/01
  Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.

Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Karta informacyjna KI.USC-11

Przyjęcie oświadczenia małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.

Formularze:

 • F.USC-11/01
  Wniosek o przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.
 • F.USC-11/02
  Protokół przyjęcia oświadczenia małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.

Sporządzenie aktu zgonu

Karta informacyjna KI.USC-12

Sporządzenie aktu zgonu.

Formularze:

 • F.USC-12/01
  Wniosek o wydanie trzech pierwszych odpisów po sporządzeniu aktu zgonu.

Wydawanie odpisów z aktów stanu cywilnego

Karta informacyjna KI.USC-13

Wydawanie odpisów z aktów stanu cywilnego.

Formularze:

Wpisanie do polskich ksiąg aktu urodzenia sporządzonego za granicą

Karta informacyjna KI.USC-14

Wpisywanie do polskich ksiąg aktu urodzenia sporządzonego za granicą (transkrypcja).

Formularze:

 • F.USC-14/01
  Wniosek o wpisanie aktu urodzenia sporządzonego za granicą (transkrypcja).

Wpisanie do polskich ksiąg aktu małżeństwa sporządzonego za granicą

Karta informacyjna KI.USC-15

Wpisywanie do polskich ksiąg aktu małżeństwa sporządzonego za granicą (transkrypcja).

Formularze:

 • F.USC-15/01
  Wniosek o wpisanie aktu małżeństwa sporządzonego za granicą (transkrypcja).

Wpisanie do polskich ksiąg aktu zgonu sporządzonego za granicą

Karta informacyjna KI.USC-16

Wpisywanie do polskich ksiąg aktu zgonu sporządzonego za granicą (transkrypcja).

Formularze:

 • F.USC-16/01
  Wniosek o wpisanie aktu zgonu sporządzonego za granicą (transkrypcja).

Odtworzenie aktu urodzenia sporządzonego za granicą

Karta informacyjna KI.USC-17

Wpisywanie do polskich ksiąg aktu urodzenia sporządzonego za granicą (odtworzenie).

Formularze:

 • F.USC-17/01
  Wniosek o odtworzenie aktu urodzenia sporządzonego za granicą.

Odtworzenie aktu małżeństwa sporządzonego za granicą

Karta informacyjna KI.USC-18

Wpisywanie do polskich ksiąg aktu małżeństwa sporządzonego za granicą (odtworzenie).

Formularze:

 • F.USC-18/01
  Wniosek o odtworzenie aktu małeństwa sporządzonego za granicą.

Odtworzenie aktu zgonu sporządzonego za granicą

Karta informacyjna KI.USC-19

Wpisywanie do polskich ksiąg aktu zgonu sporządzonego za granicą (odtworzenie).

Formularze:

 • F.USC-19/01
  Wniosek o odtworzenie aktu zgonu sporządzonego za granicą.

Wpisanie do polskich ksiąg zdarzenia z zakresu stanu cywilnego powstałego, lecz niezarejestrowanego za granicą

Karta informacyjna KI.USC-20

Wpisywanie do polskich ksiąg zdarzenia z zakresu stanu cywilnego powstałego, lecz niezarejestrowanego za granicą.

Formularze:

 • F.USC-20/01
  Wniosek o wpisanie do polskich ksiąg zdarzenia z zakresu stanu cywilnego powstałego, lecz niezarejestrowanego za granicą.

Uzupełnienie treści aktu urodzenia

Karta informacyjna KI.USC-21

Uzupełnienie treści aktu urodzenia.

Formularze:

Uzupełnienie treści aktu małżeństwa

Karta informacyjna KI.USC-22

Uzupełnienie treści aktu małżeństwa.

Formularze:

Uzupełnienie treści aktu zgonu

Karta informacyjna KI.USC-23

Uzupełnienie treści aktu zgonu.

Formularze:

Sprostowanie błędu pisarskiego w treści aktu urodzenia

Karta informacyjna KI.USC-24

Sprostowanie błędu pisarskiego w treści aktu urodzenia.

Formularze:

 • F.USC-24/01
  Wniosek o sprostowanie błędu pisarskiego w treści aktu.

Sprostowanie błędu pisarskiego w treści aktu małżeństwa

Karta informacyjna KI.USC-25

Sprostowanie błędu pisarskiego w treści aktu małżeństwa.

Formularze:

 • F.USC-24/01
  Wniosek o sprostowanie błędu pisarskiego w treści aktu.

Sprostowanie błędu pisarskiego w treści aktu zgonu

Karta informacyjna KI.USC-26

Sprostowanie błędu pisarskiego w treści aktu zgonu.

Formularze:

 • F.USC-24/01
  Wniosek o sprostowanie błędu pisarskiego w treści aktu.

Zgłoszenie jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego

Karta informacyjna KI.USC-27

Zgłoszenie jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego.

Formularze:

 • F.USC-27/01
  Wniosek zgłoszenia jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego.

Zmiana imienia lub nazwiska

Karta informacyjna KI.USC-28

Zmiana imienia lub nazwiska.

Formularze:

 • F.USC-28/01
  Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska.
 • F.USC-28/02
  Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska (ankieta).

Zgłoszenie zgonu osoby zmarłej poza terenem działania USC

Karta informacyjna KI.USC-29

Przyjęcie zgłoszenia zgonu osoby zmarłej poza terenem działania USC.

Formularze:

 • F.USC-29/01
  Wniosek o przyjęcie zgłoszenia zgonu.
 • F.USC-29/02
  Wniosek o wydanie trzech pierwszych odpisów aktu zgonu.
 • F.USC-29/03
  Protokół zgłoszenia zgonu osoby zmarłej poza terenem działania USC.

Zaświadczenia o niefigurowaniu aktu stanu cywilnego w tutejszym urzędzie stanu cywilnego

Karta informacyjna KI.USC-30

Wydawanie zaświadczeń o niefigurowaniu aktu stanu cywilnego w tutejszym urzędzie stanu cywilnego.

Formularze:

 • F.USC-30/01
  Wniosek o wydanie zaświadczenia o niefigurowaniu aktu stanu cywilnego w tutejszym urzędzie stanu cywilnego.

Wpisanie do aktu urodzenia sporządzonego przed datą 30.08.1955 danych dotyczących ojca

Karta informacyjna KI.USC-31

Wpisanie do aktu urodzenia sporządzonego przed datą 30.08.1955 danych dotyczących ojca.

Formularze:

 • F.USC-31/01
  Wniosek o wpisanie do aktu urodzenia sporządzonego przed datą 30.08.1955 danych dotyczących ojca.
 • F.USC-31/02
  Protokół wpisania do aktu urodzenia imienia i nazwiska ojca.

Wpisanie w akcie urodzenia dziecka wzmianki dodatkowej o zawarciu małżeństwa rodziców

Karta informacyjna KI.USC-32

Wpisanie w akcie urodzenia dziecka wzmianki dodatkowej o zawarciu małżeństwa rodziców.

Formularze:

 • F.USC-32/01
  Wniosek o wpisanie w akcie urodzenia dziecka wzmianki dodatkowej o zawarciu małżeństwa rodziców.

Wpisanie do aktu urodzenia danych dotyczących ojca po zaprzeczeniu ojcostwa lub unieważnieniu uznania

Karta informacyjna KI.USC-33

Wpisanie do aktu urodzenia danych dotyczących ojca po zaprzeczeniu ojcostwa lub unieważnieniu uznania.

Formularze:

 • F.USC-33/01
  Wniosek o wpisanie do aktu urodzenia danych dotyczących ojca po zaprzeczeniu ojcostwa lub unieważnieniu uznania.
 • F.USC-33/02
  Protokół wpisania do aktu urodzenia danych ojca.

Wpisanie w akcie urodzenia danych dotyczących drugiego z rodziców (po przysosobieniu)

Karta informacyjna KI.USC-34

Wpisanie w akcie urodzenia danych dotyczących drugiego z rodziców (po przysosobieniu).

Formularze:

 • F.USC-34/01
  Wniosek o wpisanie w akcie urodzenia danych dotyczących drugiego z rodziców (po przysosobieniu).
 • F.USC-34/02
  Protokół wpisania w akcie urodzenia danych dotyczących ojca lub matki.