Zgromadzenia i zbiórki publiczne

Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym

Karta informacyjna KI.USC-36

Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym.

Przeprowadzenie zbiórki publicznej

Karta informacyjna KI.USC-35

Decyzja na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie gminy Wisznice