Ochrona środowiska

Zezwolenie na usunięcie drzew

Karta informacyjna KI.IBMG-II-10

Zezwolenie na usunięcie drzew.

Formularze:

Decyzja środowiskowa

Karta informacyjna KI.IBMG-I-07

Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realiziację przedsięwzięcia.

Formularze:

  • F.IBMG-I-07/01
    Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.