Drogownictwo

Zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury uzbrojenia technicznego

Karta informacyjna KI.IBMG-II-01

Zezwolenie zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w terenie drogi urządzeń infrastruktury uzbrojenia technicznego (sieci i przyłączy) niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w toku robót prowadzonych w pasie drogowym.

Formularze:

 • F.IBMG-II-01/01
  Wniosek o wydanie zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w terenie drogi sieci infrastruktury uzbrojenia technicznego, niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
 • F.IBMG-II-01/02
  Wniosek o wydanie zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w terenie drogi przyłącza uzbrojenia technicznego, niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót

Karta informacyjna KI.IBMG-II-02

Zezwolenie zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót, które nie dotyczą umieszczania w jego terenie obiektów budowlanych i urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Formularze:

 • F.IBMG-II-02/01
  Wniosek o wydanie zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w terenie drogi sieci infrastruktury uzbrojenia technicznego, niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektu budowlanego

Karta informacyjna KI.IBMG-II-03

Zezwolenie zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektu budowlanego niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Formularze:

 • F.IBMG-II-03/01
  Wniosek o wydanie zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektu budowlanego niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy

Karta informacyjna KI.IBMG-II-04

Zezwolenie zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym reklamy.

Formularze:

 • F.IBMG-II-04/01
  Wniosek o wydanie zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym reklamy

Zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności

Karta informacyjna KI.IBMG-II-05

Zezwolenie zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności

Formularze:

 • F.IBMG-II-05/01
  Wniosek o wydanie zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności

Zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu

Karta informacyjna KI.IBMG-II-06

Zezwolenie zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności

Formularze:

 • F.IBMG-II-06/01
  Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi publicznej

Oświadczenie o możliwości połączenia działki z drogą publiczną

Karta informacyjna KI.IBMG-II-07

Oświadczenie o możliwości połączenia działki z drogą publiczną (połączenie z drogą gruntową lub określenie warunków komunikowania działki)

Formularze:

 • F.IBMG-II-07/01
  Wniosek o wydanie oświadczenia o możliwości połączenia działki z drogą publiczną

Zgoda na ogrodzenie działki

Karta informacyjna KI.IBMG-II-08

Oświadczenie o zgodzie zarządcy drogi na ogrodzenie działki od drogi publicznej (gminnej) oraz określenie warunków wykonania ogrodzenia.

Formularze:

 • F.IBMG-II-08/01
  Wniosek o wydanie oświadczenia o zgodzie zarządcy drogi na wykonanie ogrodzenia od drogi publicznej oraz określenia warunków wykonania ogrodzenia

Zezwolenie na korzystanie z dróg w sposób szczególny

Karta informacyjna KI.IBMG-II-09

Zezwolenie na korzystanie z dróg w sposób szczególny.

Formularze:

 • F.IBMG-II-09/01
  Wniosek o wydanie zezwolenia na korzystanie z dróg w sposób szczególny