Działalność gospodarcza

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Karta informacyjna KI.RGO-01

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Formularze:

Zmiany we wpisie do działalności gospodarczej

Karta informacyjna KI.RGO-02

Zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

Formularze:

Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej

Karta informacyjna KI.RGO-03

Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej

Formularze:

Udzielenie informacji o przedsiębiorcach

Karta informacyjna KI.RGO-04

Udzielenie informacji o przedsiębiorcach

Formularze:

  • F.RGO-04/01
    Wniosek o udzielenie informacji o przedsiębiorcach

Zawieszenie lub wznowienie wykonywania działalności gospodarczej

Karta informacyjna KI.RGO-05

Zawieszenie lub wznowienie wykonywania działalności gospodarczej

Formularze: