„Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych”

Nazwa programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki


Priorytet / działanie: 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienie Edukacji przedszkolnej


Wartość projektu: 391 754,00 PLN


Kwota dofinansowania: 391 754,00 PLN


Okres realizacji: 1.04.2014 – 31.12.2014 r.
Cel: podniesienie jakości pracy 4,5 oddziałów przedszkolnych w 2 szkołach podstawowych w gminie Wisznice poprzez ich doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci 3-5 letnich w terminie do 31.12.2014 r.


Zakres projektu:
W ramach projektu systemowego do końca roku 2014 do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w Wisznicach oraz szkole podstawowej w Horodyszczu trafi sprzęt i wyposażenie o łącznej wartości 391 754,00 złotych. Przy szkole podstawowej w Wisznicach rozbudowany zostanie plac zabaw znajdujący się przy budynku oddziałów przedszkolnych, dostosowane zostaną toalety dzieci i personelu, doposażona kuchnia, a do sal zabaw zakupione zostaną meble, pomoce dydaktyczne, nowoczesny sprzęt komputerowy i audio video. Przy szkole podstawowej w Horodyszczu wyremontowany zostanie plac zabaw, a do sali przedszkolnej trafią nowe zabawki i pomoce dydaktyczne.

Monika Mackiewicz-Drag
Koordynator projektu

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

kapitał                                                                        unia spoleczny

sponsorzy