Nowoczesna Gospodyni. Program szkoleń dla gospodyń z wsi Dubica

Nazwa Programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet/Działanie: 7.3  Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Wartość Projektu: 48 216 PLN

Kwota dofinansowania: 48 216 PLN

Cel: zwiększenie stopnia aktywizacji i integracji wiejskiej społeczności we wsiach Dubica Górna i Dubica Dolna

Zakres projektu:

W ramach projektu zorganizowany zostanie cykl szkoleń skierowanych do mieszkanek wsi Dubica z zakresu przygotowania tradycyjnych wyrobów masarskich i wędliniarskich, wiedzy i umiejętności kulinarnych oraz projektowania ogrodów i aranżacji wnętrz, co przyczyni się do podniesienia kompetencji, zwiększenia aktywności oraz zaangażowania społecznego gospodyń biorących udział w projekcie.

Aktualności:

 

Monika Mackiewicz - Drąg

kapital-ludzki_i_efs

sponsorzy