Nowe szanse - nowe możliwości

Nazwa  programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet / działanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych

Wartość  projektu: 498 006,70 PLN

Kwota  dofinansowania: 4 36 092,70 PLN

Cel: wsparcie procesu wyrównywania szanse edukacyjnych dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół Podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Wisznice, w tym m.in. zapewnienie dodatkowego wsparcia dla uczniów wykazujących trudności w nauce oraz rozwoju kompetencji kluczowych niezbędnych do kontynuowania nauki i zatrudnienia.

Zakres projektu:

W ciągu 11 miesięcy trwania projektu w 5 szkołach podstawowych oraz Gimnazjum na terenie gminy Wisznice zorganizowanych zostanie 4062 godzin zajęć dodatkowych – wyrównawczych dla uczniów z trudnościami w nauce, rozwijających kompetencje kluczowe z zakresu nauk ścisłych i humanistycznych, konwersatoriów językowych (angielki, rosyjski), sportowych oraz dawnych i nowoczesnych form ekspresji. Dodatkowo uczniowie gimnazjum mogą korzystać w ramach Szkolnego Ośrodka Kariery, z doradztwa zawodowego wspierającego uczniów w zaplanowaniu indywidualnego rozwoju. W ramach projektu przewidziano również zajęcia w klasach jak i konsultacje indywidualne prowadzone przez psychologa i pedagoga.

nowe_szanse-nowe_mozliwosci_plakat-1024

Realizacja:

Zajęcia plastyczne w Dołholisce

Wywiad grupy dziennikarskiej

Zajęcia kulinarne w Dubicy

Zajęcia muzyzne w Dubicy

Zajęcia plastyczne w Horodyszczu

Zakończenie projektu

Niniejszym informuję, iż zakończono realizację projektu pt. Nowe szanse-nowe możliwości.

W ciągu 11 miesięcy trwania projektu w 5 szkołach podstawowych oraz Gimnazjum na terenie gminy Wisznice zorganizowanych zostało 4062 godzin zajęć dodatkowych – wyrównawczych dla uczniów z trudnościami w nauce, rozwijających kompetencje kluczowe z zakresu nauk ścisłych i humanistycznych, konwersatoriów językowych (angielki, rosyjski), sportowych oraz dawnych i nowoczesnych form ekspresji. Dodatkowo uczniowie gimnazjum mogli skorzystać w ramach Szkolnego Ośrodka Kariery, z doradztwa zawodowego wspierającego uczniów w zaplanowaniu indywidualnego rozwoju. W ramach projektu odbywały się również zajęcia grupowe jak i konsultacje indywidualne prowadzone przez psychologa i pedagoga. W projekcie wzięło udział łącznie 413 uczniów, w tym 185 mężczyzn i 228 kobiet. Wszystkie działania w ramach projektu podyktowane były wsparciem procesu wyrównywania szanse edukacyjnych dzieci i młodzieży, w tym m.in. zapewnienie dodatkowego wsparcia dla uczniów wykazujących trudności w nauce oraz rozwoju kompetencji kluczowych niezbędnych do kontynuowania nauki i zatrudnienia.

Natalia Sokołowska

kapital-ludzki_i_efs

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

sponsorzy