SENIORZY ZWIEDZILI ROZTOCZE I BIAŁYSTOK

W ramach projektu „Aktywni i sprawni – usługi społeczne dla mieszkańców północnej Lubelszczyzny” zostały zorganizowane 2 jednodniowe wycieczki krajoznawcze dla uczestników Klubu Seniora  w Wisznicach. 22 lipca 2021 r. Seniorzy zwiedzili Roztocze, krainę geograficzną leżącą w południowo-wschodniej Polsce i zachodniej Ukrainie. Decyzja o wyborze Roztocza jako kierunku wycieczki podyktowana była m. in. tym, że położone jest w województwie lubelskim. Jest to także najbardziej nasłoneczniony region w Polsce słynący z  różnorodności flory i fauny, pięknych krajobrazów oraz czystego powietrza. W programie wycieczki było zwiedzanie Ośrodka dydaktycznego Roztoczańskiego Parku Narodowego, Browaru „Zwierzyniec”, kościóła na wodzie św. J. Nepomucena oraz spacer na „Stawy Echo”. Następnym punktem wycieczki był Krasnobród, gdzie Seniorzy mogli zwiedzić Sanktuarium Maryjne oraz przeszli spacerem do źródełka i kapliczki na wodzie. Ostatnim przystankiem wyjazdy był Szczebrzeszyn, gdzie główną atrakcją jest pomnik chrząszcza. Pomnik znajduje się na rynku (pl. T. Kościuszki) przed ratuszem. Autorem 2-metrowego odlanego w brązie pomnika jest Zygmunt Jarmuł.

6 sierpnia 2021 r. uczestnicy Klubu Seniora mieli możliwość zwiedzić Białystok i okolice. Białystok jest stolicą regionu a jednocześnie największym miastem Podlasia. Aż 32% jego powierzchni zajmują tereny zielone. Położone jest w bliskim sąsiedztwie dwóch rezerwatów przyrody oraz Narwiańskiego Parku Narodowego. Rejon ten nazywany jest Zielonymi Płucami Polski. Historyczne oraz geograficzne uwarunkowania sprawiły, że w Białymstoku odnajdziecie mieszankę ludzi różnych kultur, wyznań i narodowości. Seniorzy zwiedzili Pałac Branickich, ogrody pałacowe, Bazylikę pw. św. Rocha (kościół rzymskokatolicki ufundowany jako pomnik Odzyskania Niepodległości), Świętą Górę Grabarkę (prawosławne sanktuarium słynące z wielu uzdrowień) oraz Świętą Wodę w Wasilkowie. Święta Woda swoją nazwę zawdzięcza słynącemu z cudów źródełku. W roku 2000 Święta Woda była Sanktuarium Jubileuszowym Roku Świętego Archidiecezji Białostockiej. Znakiem szczególnym tego czasu łaski jest rozwijająca się Góra Krzyży zwana też „Górą Bożego Miłosierdzia”, z Jubileuszowym Krzyżem Pielgrzymów (wysokości 25 m) oraz z krzyżami w kościele, pobłogosławionymi w Watykanie przez Jana Pawła II w dniach: 6 marca i 4 października 2000 r. W roku 2002 r. w 100-lecie urodzin Księdza Wacława Rabczyńskiego rozpoczęto remont kościoła, wybudowano Dróżki Siedmiu Boleści i odnowiono Kapliczki Różańcowe. Sanktuarium dostało też piękną iluminację groty, Góry Krzyży, kapliczek i położonego malowniczo w otoczeniu lasów kościoła.

Wycieczki krajoznawcze organizowane w ramach projektu „Aktywni i sprawni – usługi społeczne dla mieszkańców północnej Lubelszczyzny” mają na celu aktywizację seniorów z terenów wiejskich, nawiązanie oraz pogłębienie relacji między seniorami. Uczestnicy Klubu Seniora w Wisznicach mają możliwość, poprzez skorzystanie z oferty wycieczek, zwiedzić piękne i istotne kulturowo oraz krajoznawczo rejony Polski, poznać oraz poszerzyć swoją wiedzę historyczną.

Gmina Wisznice realizuje projekt „Aktywni i sprawni – usługi społeczne dla mieszkańców północnej Lubelszczyzny” w partnerstwie z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.                                        

 G A L E R I A 

Zdjęcia: Klub Seniora 

sponsorzy