KLUB SENIORA W WISZNICACH – ZADANIE 2 / ZAJĘCIA KULTURALNE ORAZ ZWIĘKSZAJĄCE AKTYWNOŚĆ SENIORÓW W SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

Wraz ze zniesieniem obostrzeń związanych z pandemią, w Klubie Seniora w Wisznicach od czerwca 2021 r. możliwe jest organizowanie spotkań integracyjnych, wycieczek oraz wyjazdów do kina i teatru w ramach projektu „Aktywni i sprawni – usługi społeczne dla mieszkańców północnej Lubelszczyzny”. 

8 czerwca 2021 r. odbyło się długo wyczekiwane spotkanie integracyjne, w którym wzięli udział Seniorzy z Klubu Seniora w Wisznicach. Po raz ostatni uczestnicy mieli możliwość spotkać się w swoim gronie w styczniu 2020 roku.

Takie spotkania są okazją do wspólnych rozmów, śpiewu i tańca oraz spędzenia wolnego czasu przy poczęstunku. Do organizacji imprez w Klubie Seniora został zatrudniony animator.

Kolejną atrakcją w ofercie w ramach projektu są wycieczki. W dniach 18-20.06.2021 r. została zorganizowana wycieczka na Mazury. Wzięło w niej udział 30 uczestników Klubu Seniora. Seniorzy zwiedzili m. in. Mikołajki (port oraz spacer po mieście), Gierłoż (tajna Kwatera Hitlera – Wilczy Szaniec), Kętrzyn, Reszel, Giżycko (Port Żeglugi Morskiej, molo nad jeziorem Niegocin, most obrotowy). W Świętej Lipce grupa wzięła udział koncercie, w trakcie którego zostały zaprezentowane organy w Sanktuarium Maryjnym o. Jezuitów. Ostatniego dnia wycieczki zaplanowany był rejs statkiem po jeziorze.

W ramach wycieczki uczestnicy mieli zapewnione 2 noclegi, wyżywienie, pilota wycieczki oraz przewodnika, który zapoznał uczestników z historią północno-wschodniej Polsce oraz oprowadził po najciekawszych atrakcjach w programie.

26 czerwca 2021 r. grupa 30 Seniorów pojechała także do Warszawy na spektakl teatralny do teatru Kamienica pt. „Czarna Komedia”.

W kolejnych miesiącach planowane są kolejne wycieczki, a także wyjazdy do kina.

Gmina Wisznice realizuje projekt „Aktywni i sprawni – usługi społeczne dla mieszkańców północnej Lubelszczyzny” w partnerstwie z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Kwota  dofinansowania wynosi 1 378 675,20 PLN.

G A L E R I A 

sponsorzy