Aktywni Seniorzy z Wisznic

Od 1 lutego 2021 r. zostały wznowione zajęcia w Klubie Seniora w Wisznicach. W poprzednich miesiącach działalność Klubu była tymczasowo zawieszona z powodu pandemii wirusa COVID-19. Seniorzy mieli możliwość uczestniczyć w takich zajęciach jak: muzyczne, rękodzieło, literackie, zajęcia ruchowe pitales/joga/gimnastyka, na basenie oraz nordic-walking, a także z poradnictwa prozdrowotnego indywidualnego oraz grupowego (psycholog, dietetyk, kosmetyczka oraz podolog).

Pomimo panującej sytuacji w Polsce w związku z pandemią, Seniorzy chętnie i aktywnie uczęszczają na zajęcia, które odbywają się z zachowaniem reżimu sanitarnego. Do użytku uczestników zostały zakupione maseczki, rękawiczki jednorazowe oraz płyny dezynfekujące.

Zajęcia w Klubie Seniora dają możliwość aktywnego udziału w życiu społecznym oraz dostęp do przestrzeni publicznej. Seniorzy mają możliwość ciekawego spędzenia czasu wolnego oraz rozwijać swoje zainteresowania, pasje oraz umiejętności. Spędzanie czasu w gronie znajomych i rówieśników także pozytywnie wpływa na integrację i samopoczucie osoby starszej.

 Istotne znaczenie, szczególnie teraz ma uczestnictwo w zajęciach ruchowych zarówno w sali jak i na świeżym powietrzu. Każda aktywność fizyczna ma duży wpływ na zdrowie oraz kondycję. Ruch fizyczny wzmacnia odporność i wyraźnie zmniejsza ryzyko otyłości, nadciśnienia, cukrzycy czy kłopotów związanych z nadmiarem cholesterolu, jak również wielu chorób. Warto podkreślić, że aktywność fizyczna wspomaga też pracę mózgu i jest dobra dla pamięci. Dlatego jest tak istotna dla każdego, kto chciałby jak najdłużej utrzymać niezależność. Poza tym daje dużo satysfakcji, ponieważ w przypadku Seniorów trening bardzo szybko przynosi widoczne efekty. Dodatkowo dzięki zajęciom w grupie zwiększa się także aktywność społeczna. Regularne ćwiczenia motywują do nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z innymi. Pozytywne relacje poprawiają samopoczucie, a poza tym dają pewność siebie i obniżają poziom stresu. Wszystko to bardzo korzystnie wpływa na zdrowie, a także na poczucie szczęścia.

Dla zwiększenia rezultatów wykonywania regularnych ćwiczeń Seniorzy otrzymują wparcie dietetyka w formie zajęć grupowych i indywidualnych. Klub Seniora oferuje również zajęcia prozdrowotne z kosmetyczką, podologiem oraz psychologiem. Poradnictwo prozdrowotne ma istotne znaczenie w codziennym życiu osób starszych, ponieważ przyczynia się do zachowania dobrego samopoczucia, komfortu psychicznego oraz zdrowia. Osoby prowadzące zajęcia prozdrowotne posiadają niezbędną wiedzę oraz kwalifikacje, dzięki czemu są w stanie udzielić fachowej pomocy zarówno w formie teoretycznej jak i praktycznej. Duża część Seniorów ma ograniczony dostęp do tego typu konsultacji ze względu na brak takich ofert na terenie wiejskim oraz możliwości finansowych.      

Atrakcyjną formą zajęć jakie oferowane są w Klubie Seniora w Wisznicach są zajęcia z rękodzieła. Uczestnicy mają możliwość rozwijać swoje zainteresowania oraz hobby. Seniorzy chętnie uczestniczą w takich zajęciach oraz dzielą się swoją wiedzą z innymi. Często sami proponują co chcieliby robić. Poprawiają swoje już zdobyte umiejętności oraz zapoznają się z nowymi technikami. Zajęcia z rękodzieła pomagają utrzymać sprawność manualną oraz równowagę emocjonalną. 19 lutego 2021 r. w związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi na zajęciach z rękodzieła Seniorzy wykonywali własnoręcznie kartki świąteczne oraz ozdoby i stroiki. Część wykonanych prac została przekazana na akcję charytatywną zorganizowaną w celu pomocy finansowej rodzinie z sąsiedniej gminy, która ucierpiała w wyniku pożaru.

W związku z wprowadzeniem na terytorium całej Polski lockdownu z powodu rosnącej liczby zakażeń COVID-19, działalność Klubu Seniora w Wisznicach ponownie została tymczasowo zawieszona od 23.03.2021 r. Jak tylko sytuacja ulegnie poprawie zajęcia zostaną wznowione. W planach są nowe zajęcia oraz warsztaty, takie jak: rajdy rowerowe, ogrodnicze, fotograficzne, teatralne oraz wyjazdy do teatru, kina oraz wycieczki krajoznawcze. Po ponownym otwarciu basenów także te zajęcia będą kontynuowane. W ramach działalności Klubu organizowane są także spotkania integracyjne oraz okolicznościowe. Jednak ze względu na wprowadzone obostrzenia w związku z pandemią, na chwilę obecną nie ma możliwości ich przeprowadzenia.

Projekt realizowany przez Gminę Wisznice w partnerstwie z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

ZDJĘCIA

sponsorzy