Aktywni Seniorzy z Wisznic

W  ramach projektu „Aktywni i Sprawni – usługi społeczne dla mieszkańców północnej Lubelszczyzny” dla uczestników Klubu Seniora w Wisznicach organizowane były rajdy rowerowe w okresie lipiec – wrzesień 2020 r. Odbyło się siedem pięciogodzinnych wyjazdów, na których łącznie Seniorzy przejechali ok. 250 kilometrów. Grupa liczyła 12 uczestników oraz instruktor i asystent Klubu Seniora. W czasie rajdu dopisywała wspaniała pogoda i dobry nastrój. Dla uczestników przewidziany był poczęstunek w trakcje rajdów.

Każda wyprawa miała na celu pokonanie określonego odcinka, a dodatkową atrakcją było poznanie walorów okolicy, zwiedzanie zabytków, kościołów, muzeów, starych cmentarzy, kapliczek i pomników przyrody.

Harmonogram zrealizowanych rajdów (trasy):

  1. Wisznice- Rowiny- Bordziłówka -Rossosz - Szelest-Bordziłówka –Wisznice – 25 km
  2. Wisznice- Horodyszcze- Łyniew- Rusiły- Podedwórze –Hołowno –Wisznice – 40 km

Hołowno - ,,Kraina rumianku” Ośrodek Edukacji Regionalnej –  stanowi centrum całej miejscowości, organizuje liczne imprezy i warsztaty, które sprawiają, że każda wycieczka jest ciekawa i pouczająca.

  1. Wisznice-Sosnówka- Rozwadówka- Romanów- Hanna – Wisznice – 40 km

Hanna – Nadbużańskie zabytki architektury drewnianej, Centrum Religijno- Zabytkowe.

  1. Wisznice- Horodyszcze-Jabłoń- Wisznice – 30 km

Jabłoń – Pałac Zamoyskich z początku XX w. w stylu neogotyckim, w tym samym stylu  kościół Św. Tomasza Bpa.

  1. Wisznice-Rowiny- Łomazy – Studzianka – Wisznice – 40 km

Studzianka  –  od czasów króla Jana III Sobieskiego (1679) zamieszkiwali Tatarzy (dawna osada  tatarska) oraz  Muzeum Wsi Podlaskiej z dodatkowymi atrakcjami.

  1. Wisznice- Rozwadówka –Sosnówka- Sapiehów- Żeszczynka- Wisznice – 35 km
  2. Wisznice-Rozwadówka –Sosnówka- Romanów –Sosnówka – Sapiehów- Żeszczynka-Wisznice – 40 km

Romanów – Muzeum  Józefa Ignacego Kraszewskiego z dodatkowymi wystawami.

Dodatkowo na uwagę zasługują atrakcje znajdujące się na trasach odbytych rajdów: Kościoły w Rozwadówce, Żeszczynce i Hannie, pomniki przyrody w Horodyszczu, Wisznicach, przepiękne kapliczki w Rozwadówce, Żeszczynce, Jabłoniu i Horodyszczu.

Celem rajdów rowerowych oraz innych zajęć ruchowych dla Seniorów jest zwiększenie aktywności fizycznej oraz poprawa kondycji. Ruch na świeżym powietrzu, możliwość wspólnego spędzenia wolnego czasu w grupie rówieśników wpływa pozytywnie na samopoczucie oraz integrację. Seniorzy chętnie brali udział w ustalaniu kierunków rajdów, dzięki czemu trasy były dostosowane do całej grupy i możliwości fizycznych poszczególnych uczestników. W czasie postojów na odpoczynek Seniorzy skorzystali z poczęstunku oraz zwiedzali okolice. Przy życzliwości gmin sąsiadujących z Gminą Wisznice oraz ich pracowników, uczestnicy rajdów zostali nieodpłatnie oprowadzeni po niektórych zabytkach i atrakcjach oraz zapoznali się z ich historią.

Kolejne rajdy w Klubie Seniora w Wisznicach zaplanowane są na rok 2021.

W ramach projektu Seniorzy mają możliwość uczestniczyć w zajęciach ruchowych takich jak: rajdy rowerowe, pilates/joga/gimnastyka, zajęcia na basenie i nortic-walking oraz różnych zajęciach, warsztatach i konsultacjach prozdrowotnych.

Projekt realizowany przez Gminę Wisznice w partnerstwie z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

Zdjęcia

sponsorzy