Zajęcia z rękodzieła w Klubie Seniora w Wisznicach

Od stycznia 2020 r. Seniorzy mają możliwość uczęszczać na zajęcia z rękodzieła w  ramach projektu „Aktywni  i Sprawni – usługi społeczne dla mieszkańców północnej Lubelszczyzny”. Z powodu pandemii działalność Klubu Seniora była zawieszona w okresie 12.03.2020 – 12.06.2020 r. Po przerwie większość zajęć została wznowiona, w tym z rękodzieła. Seniorzy od czerwca pracowali z techniką decoupage. Uczestnicy z dużym zaangażowaniem ozdabiali zakładki do książek, zawieszki oraz różnego rodzaju butelki i słoiki. W planach jest również ozdabianie tą techniką bombek bożonarodzeniowych i innych ozdób świątecznych. Uczestnicy często sami wychodzą z inicjatywą co chcą robić na zajęciach.

Zajęcia w Klubie Seniora skierowane są do osób starszych, w tym niepełnosprawnych i niesamodzielnych. Seniorzy często mają ograniczony dostęp do  tego typu zajęć czy warsztatów. Dodatkowo zdarza się, że mieszkają sami. Celem projektu jest zwiększenie aktywnego udziału Seniorów w życiu społecznym oraz dostęp do przestrzeni publicznej. Seniorzy mają możliwość „wyjść z cienia”, ciekawie spędzić czas wolny oraz rozwijać swoje zainteresowania oraz umiejętności. Spędzanie czasu w gronie znajomych i rówieśników także pozytywnie wpływa na integrację i samopoczucie.

Projekt realizowany przez Gminę Wisznice w partnerstwie z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

sponsorzy