Zajęcia w Klubie Seniora odwołane

W związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze RP stanu epidemii zajęcia w Klubie Seniora w Wisznicach odwołane są do 10 kwietnia 2020 r.

sponsorzy