Spotkanie Integracyjne w Klubie Seniora w Wisznicach

W poniedziałek 20 stycznia 2020 roku Seniorzy po raz kolejny spotkali się razem przy wspólnym poczęstunku. Spotkania integracyjne uczestników Klubu Seniora w Wisznicach są okazją do wspólnych rozmów, śpiewu i tańca. Na spotkaniu poruszane były różne tematy, zarówno towarzyskie jak również sprawy dotyczące organizacji zajęć w Klubie Seniora i planowanych wyjazdów w ramach projektu. Seniorzy bardzo chętnie udzielali się w rozmowie i dyskusji. Oprawę muzyczną przygotował Pan Artur Bójko.

Spotkanie odbyło się w  ramach projektu „Aktywni i Sprawni – usługi społeczne dla mieszkańców północnej Lubelszczyzny” realizowanego przez Gmina Wisznice w partnerstwie z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej.

G A L E R I A

Zdjęcia: UG Wisznice

 

 

sponsorzy