Spotkanie Integracyjne Seniorów

Uczestnicy Klubu Seniora w Wisznicach spotkali się 9 stycznia 2020 roku w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury i Oświaty w Wisznicach na imprezie integracyjnej. Podczas poczęstunku Seniorzy prowadzili rozmowy i śpiewali pieśni biesiadne, umilając sobie czas we wspólnym gronie. Zaplanowano kolejne wspólne spotkanie. Tego typu spotkania wpływają na zwiększenie aktywności oraz uczestnictwa w życiu społecznym Seniorów.

Spotkanie Integracyjne Klubu Seniora było zorganizowane w ramach projektu „Aktywni i sprawni – usługi społeczne dla mieszkańców północnej Lubelszczyzny” realizowanego przez Gmina Wisznice w partnerstwie z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej.

G A L E R I A

sponsorzy