Wigilia w Klubie Seniora

W mieniony wtorek 17 grudnia 2019 roku  w budynku Gminnego Ośrodka Kultury odbyło się spotkanie Wigilijne uczestników Klubu Seniora w Wisznicach powstałego w ramach projektu „Aktywni i sprawni – usługi społeczne dla mieszkańców północnej Lubelszczyzny” realizowanego przez Gmina Wisznice w partnerstwie z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej.

Seniorzy spotkali się przy wspólnym stole, by poczuć atmosferę zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.  Spotkanie Wigilijne rozpoczęło się od przełamania się opłatkiem uczestników. Seniorzy życzyli sobie zdrowia, radości i oczywiście więcej wspólnych spotkań. Na stołach pojawiły się wigilijne potrawy, a do wspólnego kolędowania zachęcał Pan Artur Bójko.

Przy Wigilijnym stole wraz z Seniorami obecni byli zaproszeni goście: ks. Dziekan Jan Pieńkosz, Wójt Gminy Wisznice Piotr Dragan wraz ze swoim Zastępcą Krzysztofem Biełuszką.

G A L E R I A

Zdjęcia: UG Wisznice

 

sponsorzy