Gminny Klub Malucha

Gminny Klub Malucha mieści się w budynku istniejących Oddziałów Przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Wisznicach (ul. Warszawskiej 11, Wisznice).

To właśnie tutaj dzieci w wieku od 1 roku życia do 3 lat mogą korzystać z sali wyposażonej w bezpieczny, dostosowany do potrzeb tak małych, ale jakże ważnych osób, sprzęt i zabawki. Przy aranżacji sali, z której korzystają dzieci, wzięto pod uwagę nie tylko przestrzeń do zabawy, ale również do spania, do spożywania posiłków czy też kącik z przewijakiem. Największa przestrzeń została urządzona w taki sposób, aby zaspokajała wszelkie potrzeby ruchowe maluszków, tak aby mogły one rozwijać zarówno małą jak i dużą motorykę. Bezpieczną zabawę dzieciom zapewniają specjalne, dostosowane do ich wieku, materace.

Kierownik GKM w Wisznicach - Kamila Dimitruczuk

Na terenie placówki codziennie organizowane są zajęcia opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczne, które są dostosowane do wieku oraz możliwości rozwojowych dzieci. Realizowane zajęcia mają przede wszystkim rozbudzić wśród dzieci chęć do poznania świata. Zabawy proponowane dzieciom mają pobudzić ich ciekawość, rozwinąć wyobraźnię, nauczyć samodzielności, wzajemnego szacunku oraz życzliwości.

Godziny otwarcia Klubu Malucha  6:45 - 16:45.

REKRUTACJA:

W Gminnym Klubie Malucha dostępne są 24 miejsca. Rekrutacja przeprowadzana jest na podstawie zasad określonych w statucie Gminnego Klubu Malucha i zwykle ogłaszana jest z początkiem pierwszej połowy roku. Dokumenty rekrutacyjne można pobrać w siedzibie Klubu Malucha, bądź tutaj:

STATUT GMINNEGO KLUBU MALUCHA W WISZNICACH

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO GKM

OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI W RODZINI

OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI REKRUTACJI 2022/2023

PŁATNOŚCI:

Usługi świadczone przez Gminny Klub Malucha w Wisznicach są płatne. Czesne (opłata stała) wynosi:

  • 500 zł – dzieci zamieszkujące na terenie Gminy Wisznice,
  • 1000 zł – dzieci spoza Gminy Wisznice.

Opłata zostaje obniżona o 50% za drugie i kolejne dziecko, gdy do Klubu Malucha uczęszcza więcej niż jedno dziecko z rodziny.

WYŻYWIENIE:

15 zł/dzień – stawka jest naliczana za każdy dzień pobytu dziecka w Klubie Malucha. Wpłat z powyższych tytułów należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy Gminnego Klubu Malucha w Wisznicach: 17 8055 0006 0006 9645 2000 0001 zaznaczając w tytule:

  • miesiąc za który dokonuje się wpłaty,
  • imię i nazwisko dziecka.

Zdjęcia: Gminny Klub Malucha w Wisznicach

5-lecie Gminnego Klubu Malucha w Wisznicach

20 października 2023 r. Gminny Klub Malucha w Wisznicach świętował 5-lecie swojej działalności. Z tej okazji dzieci wraz z Paniami opiekunkami przygotowały krótką część artystyczną oraz tort urodzinowy. Placówkę odwiedzili zaproszeni goście, przedstawiciele samorządu na czele z Wójtem Gminy Wisznice oraz delegacja rady rodziców. Klubik na ręce Pani Kierownik otrzymał nowe książeczki do czytania Maluchom.

Zdjęcia: UG Wisznice

 

 

sponsorzy