Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie powołany został Zarządzeniem Wójta Gminy Wisznice nr 70 z dnia 20 lutego 2012r., zmienionego Zarządzeniem nr 167 z dnia 5 grudnia 2013r., zmienionego Zarządzeniem nr 69 z dnia

3 lutego 2015r., w którym został określony skład osobowy Zespołu oraz rodzaj instytucji reprezentowanych przez poszczególne osoby.

Siedziba Zespołu mieści się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wisznicach

  1. Rynek 35.

Osoby i rodziny dotknięte problemem przemocy ze strony najbliższych zapraszamy do kontaktu z instytucjami, które są uprawnione zarówno do udzielenia niezbędnej informacji  i pomocy jak również mają prawo do uruchomienia procedury ,,Niebieskiej Karty”, dzięki której można  otrzymać interdyscyplinarną pomoc.

Instytucje uprawnione do pomocy w ramach procedury ,,Niebieska Karta’’ na terenie Gminy Wisznice:

  1. Komisariat Policji w Wisznicach, Wygoda 10B, 21-580 Wisznice, tel. (47) 814 6210 lub

tel. alarmowy 997;

  1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wisznicach, ul. Rynek 35, 21-580 Wisznice,

tel.(83) 3782 442 lub kom. 500 247 023 w godz. 7.30 – 15.30

sponsorzy