Fundusz alimentacyjny

W przypadku bezskuteczności egzekucji przysługuje osobie uprawnionej świadczenie z funduszu alimentacyjnego do ukończenia 18-tego roku życia, albo w przypadku kiedy się uczy w szkole lub w szkole

wyższej do ukończenia 25-tego roku życia. Osobie, która posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje bezterminowo.                                                                                                                  Próg dochodowy od dnia 01.10.2019r. 800,00zł. na osobę w rodzinie.

      W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wisznicach w dniach wypłaty świadczeń działa Punkt Kasowy GOPS w godzinach od 800 do 1100 .

 

Terminarz

 wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie zasiłkowym/świadczeniowym 2019/2020 (ulega uaktualnieniu od każdego nowego okresu zasiłkowego/świadczeniowego)

 1. 11.2019r.   
 2. 12.2019r.
 3. 01.2020r.
 4. 02.2020r.
 5. 03.2020r.
 6. 04.2020r.
 7. 05.2020r.
 8. 06.2020r.
 9. 07.2020r.
 10. 08.2020r.
 11. 09.2020r.
 12. 10.2020r.
sponsorzy