Struktura organizacyjna dane kontaktowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wisznicach

Godziny pracy od poniedziałku do piątku

 w godzinach : 730 - 1530

 

Struktura GOPS:

  • Kierownik: Monika Zając

Tel. 83 378 24 42 wew.31

 

  • Dział Finansowo – Księgowy

 

Główny księgowy: Irmina Oniszczuk

Tel. 83 378 24 42 wew.33

 

  • Pomoc środowiskowa :

Starszy pracownik socjalny : Joanna Skurska

Starszy pracownik socjalny : Agnieszka Bonik

Pracownik socjalny : Katarzyna Jaroszkiewicz

Opiekunka środowiskowa : Małgorzata Skrzyńska

 

Tel. 83 378 24 42 wew.32

 

  • Asystent rodziny:

Beata Sęczyk

Tel. 83 378 24 42 wew.32

 

  • Świadczenia rodzinne:

Inspektor- Jolanta Osiejuk

Podinspektor – Anna Zając

Tel. 83 378 24 42 wew.33

 

sponsorzy