Pora na Święto Seniora

29 listopada 2008 r. członkowie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Rejonu Wisznice świętowali Dzień Seniora.

W uroczystym spotkaniu, które prowadził Przewodniczący Zarządu Oddziału Rejonowego – Aleksander Szołucha, uczestniczyli seniorzy i zaproszeni goście, a wśród nich:

 • Przewodnicząca Zarządu Oddziału Okręgu w Lublinie – Alina Gucma
 • Wójt Gminy Wisznice – Piotr Dragan
 • Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury – Barbara Klimowicz
 • Dyrektor Publicznego Gimnazjum im K.K. Baczyńskiego – Bogusław Szczęśniak
 • Dyrektor Biblioteki Gminnej – Alina Mangowiec

Galeria >>>

Były piękne życzenia i słowa uznania dla aktywności seniorów w różnych dziedzinach życia społeczności lokalnej.

Aleksander Szołucha podsumował roczną pracę Związku. Szczególną uwagę zwrócił na różnorodny zakres wykonanych zadań przy tworzeniu ośrodka kultury ludowej w Rowinach. Najbardziej aktywni seniorzy zostali uhonorowani dyplomami Zarządu Oddziału Okręgu PZERiI w Lublinie. Wyróżnienia z rąk Aliny Gucmy otrzymali:

 • Bogusław Suwała,
 • Henryk Klimkowicz,
 • Jan Kiryk.,
 • Irena Olszewska,
 • Józef Nuszczyk
 • Ryszard Władyczuk

oraz sponsorzy:

 • Henryk Stolarczuk,
 • Józef Maliszewski,
 • Franciszek Paszkowski,
 • Andrzej Kopiś.

Program artystyczny spotkania składał się z kilku części.

Zespół taneczny z Publicznego Gimnazjum w Wisznicach, który pod kierunkiem Bożeny i Bogusława Szczęśniaków przygotował wiązankę tańców lubelskich, walca opoczyńskiego i poloneza, był wielokrotnie nagradzany gorącymi brawami. Gimnazjaliści wręczyli wszystkim obecnym na sali bardzo pomysłowe, własnoręcznie wykonane karty okolicznościowe z życzeniami.

Niewidoma Dorotka Krać z pierwszej klasy Gimnazjum w Wisznicach podbiła serca wszystkich swoim pięknym śpiewem i grą na gitarze.

Umiejętności wokalne zaprezentowała także dziesięcioletnia Patrycja Lewczuk z GOK Wisznice.

Z repertuarem pieśni ludowych i biesiadnych wystąpił w strojach regionalnych chór emerytów pod kierunkiem Piotra Kulickiego.

W serdecznej atmosferze, przy wspólnej herbatce upłynęła dalsza część spotkania. Wieczorem wszyscy chętni seniorzy mogli bawić się przy muzyce.

Helena Petrucyznik – Kochan

sponsorzy