Targi wisznickie

Wisznice słynęło z targów końskich. Wyznaczono w tym celu plac na ówczesnym Rynku. W latach 50 miejsce targowe przeniesiono na ul. Przemysłową.