Mikołaj Wisznicki

MIKOŁAJ WISZNICKI urodził się na Kijowszczyźnie w latach 70. XIX w., zmarł w Londynie po 1945. Odbył studia przyrodnicze na Uniwersytecie w Kijowie. Uczestnik walk o niepodległość, pułkownik WP.

Od ok. 1903 mieszkał w Warszawie, w latach 30 w Zakopanem. W twórczości plastycznej był amatorem. Zajmował się głównie ilustratorstwem (rysunki do książek dla dzieci i młodzieży i do czasopism, m.in. do Przyjaciela Dzieci i Muchy. Malował olejno i akwarelą pejzaże i sceny z końmi, w których widoczne są echa szkoły monachijskiej. W późniejszych latach, po krótkotrwałej nauce w pracowni K. Krzyżanowskiego, uprawiał także malarstwo portretowe.

sponsorzy