Księga cudów

odnalezione w sieci.... "Księga cudów przed ikoną Matki Bożej w Starym Korninie dokonanych"

Sprawa związana z pojawieniem się cudownego obrazu w cerkwi kornińskiej, dekanatu bielskiego, biskupstwa brzeskiego z lat 1716-1724.

k. 62v.
Ze wsi Huszczy od Wisznic Zofia Rucka szlachetna zeznała, iż ciężko leżała obłożnie niedziel kilka, a skoro ofiarowała się, ozdrowiała zaraz.

k. 118.
Z miasteczka Wisznic zza Białej Marianna Janowa zeznała, że coś za chorobę cierpiała dziwną. Jak poczęło w nocy śpiącej nogę trząść, aż się ocknęła, którą potężnie ustawicznie trzęsło od godziny do godziny, co nie mogła utrzymać, aż za ofiarowaniem się na te miejsce ustała, co zeznała.

Księga cudów przed ikoną Matki Bożej w Starym Korninie dokonanych, Do druku przygotował i wstępem opatrzył Antoni Mironowicz, Białoruskie Towarzystwo Historyczne, Białystok 1997

 źródło: kamunikat.net.iig.pl

sponsorzy