Komitet Damski

W czasie powstania styczniowego w okręgu włodawskim został zawiązany tzw. Komitet Damski, działający na rzecz powstania i jego uczestników. W tym celu cały powiat został podzielony na działy i każda z pań otrzymała szczegółową listę miejscowości z których winna była zbierać składki.

  • w Wisznicach i okolicy składki zbierała właścicielka Sapiechowa, Kępińska;
  • w Parczewie obowiązku tego podjęła się aptekarzowa Szczudłowska;
  • we Włodawie żona pisarza sądu pokoju z Malewskich Gumowska;
  • we wsiach i miasteczkach wokół Włodawy: Leonowa Kunicka, Natalia Jasińska z Brusa i Leonora Krassowska z Pieszowoli.
  • w Opolu - Szlubowska z Opola;
  • w Ostrowie i okolicach wokół Ostrowa Natalia Osiecka z Kolechowic, a gdy ta zrezygnowała Józefa z Bogdanowiczów Liniewska.

Panie z Komitetu Damskiego zjeżdżały się co miesiąc  w innym miejscu, gdzie już oczekiwali na nich Józef Seweryn Liniewski - zastępca naczelnika cywilnego powiatu radzyńskiego wraz ze swoim pomocnikiem, lekarzem nadwornym Zamojskich z Różanki Surzyckim. Pieniądze były liczone, odbierane a następnie przekazywane naczelnikowi powiatowemu. Zjazdy takie odbyły się u Szlubowskiej w Opolu, u Jasińskiej w Brusie i Kępińskiej w Sapiechowie.

źródło: poleskipn.pl

sponsorzy