Grobowiec Kraszewskich

Na zabytkowym, zamkniętym cmentarzu wisznickim została pochowana najbliższa rodzina Józefa Ignacego Kraszewskiego: matka oraz jego bracia Lucjan i Kajetan.

Do dzisiaj zachował się grobowiec rodzinny.

sponsorzy