Znani w Wisznicach

Wisznice odwiedziło parę osób znanych, które odcisnęły swój ślad w historii.

  1. Ignacy Krasicki wygłosił kazanie w czasie Bożego Narodzenia w 1753r. w tutejszym kościele.
  2. Tadeusz Kościuszko w drodze do Dołholiski, gdzie mieszkała jego siostra Anna Estkowa, odwiedził Wisznice w 1775r., 1785r.
  3. Julian Ursyn Niemcewicz w 1828r. był na ślubie synowca Tadeusza z Barbarą Frankowską (Horodyszcze), który odbył się w kościele w Wisznicach

źródło: D. Tarasiuk, Wisznice. Dzieje miasteczka i okolic do 1918 roku, Lublin – Wisznice 2006.

sponsorzy