Franciszek Czajkowski

Franciszek Czajkowski - ur. się w 1781 r. w Dierążni pod Zamościem w szlacheckiej rodzinie Sebastiana (ok. 1840 – 4 VIII 1823 w Wisznicach) i Marianny z Rykowskich (ok. 1752 – 8 IV 1820 w Wisznicach). (W 1820 r. żyło jeszcze dwóch jego braci). W wieku ośmiu lat został wysłany do szkół w Zamościu, gdzie ukończył 6 klas szkoły normalnej, 3 klasy szkoły niemieckiej i 3 klasy szkoły łacińskiej. Po ukończeniu nauki, w 1801 r. wstąpił do służby państwowej. Początkowo był strażnikiem konnym w inspektoracie terespolskim służby skarbowej.

Funkcję tę pełnił i po wkroczeniu na te tereny 9 V 1809 r. wojsk polskich. 8 III 1810 r. awansował na stopień konno celnego. 7 IX 1810 r. został mianowany kontrolerem handlu (exaktorem) w Wisznicach, a później również w Horodyszczu. W 1822 r. został mianowany na urząd burmistrza Wisznic, który pełnił aż do śmierci 27 VII 1834 r. Był również zastępcą wójta gminy Wisznice. Jego zarobki łącznie wynosiły 800 złp. Nie był jednak urzędnikiem nazbyt gorliwym, gdyż otrzymał tylko jedną pochwałę słowną za zastępowanie swojego poprzednika na urzędzie burmistrza Ożarowskiego. Franciszek musiał utrzymywać jakąś gospodarkę, gdyż w latach 1823-1826 dzierżawił łąkę Hawrylkowszczyzna, będącą własnością miasta Horodyszcze. Nie posiadał natomiast żadnej nieruchomości.

Dzieci Franciszka i Marii z Kowalewskich:

 1. Adam (ok. 1808 – 8 XI 1833) – strażnik tabaczny w Różance. Żonaty z Agnieszką Rola.

 2. Józef (ok. 1809 - po 1857) - na początku lat 30. prawdopodobnie pracował w Osmolicach, potem w połowie 1836 r. został burmistrzem Wisznic. Był nim do początków 1857 r. 18 marca tr. sprzedał następcy na urzędzie burmistrza Piotra Olszewskiego dom i wyjechał z Wisznic.

 3. Stanisław (3 V 1812 - ?).

 4. Franciszek (8 IV 1813 – ?).

 5. Romuald (5 VI 1814 – po 1850?) – wcielony w 1831 r. do armii carskiej (6 Gruziński Liniowy Batalion Pułku Kuryńskiego w Kizlarze na Kaukazie). W 838 r. był podoficerem. Później utrzymywał się z uczenia dzieci. Żonaty, miał córkę Adelajdę

 6. Karolina Józefa (26 II 1816 – 3 XI 1823).

 7. Antonina (20 III 1817 – 9 VII 1822).

 8. (?) (22 VI 1818 – ?)

 9. Jan (22 VI 1819 [chrzest w 1838] - ?).

 10. Emilia Ewa (7 VI 1820 – po 1850) – 10 VIII 1850 r. wyszła za mąż za Leona Juliana Jakszyca

 11. Antoni (1822 – 1822).

 12. Alojzy Bazyli (14 VI 1823 – ?).

 13. Konstancja Agnieszka (23 I 1825 – 1825).
   

Dzieci Józefa i Karoliny z Kamienieckich:

 1. Aleksandra (1831 - ?).

 2. Romualda (1834 – po 1851) – 28 IX 1851 wyszła za mąż za Macieja Józefa Czernickiego z Ułęża.

 3. Władysław (10 VII 1837 - ?).

 4. Jadwiga Justyna (21 IX 1838 – 8 VIII 1839).

 5. Izabela Kunegunda (19 VII 1840 - ?).

 6. Walentyna (23 X 1841 – 30 V 1845).

 7. Stefania (19 V 1843 – 2 IX 1843).

 8. Gustaw Józef (19 II 1844 – 27 VII 1846).

 9. Józef (10 II 1847 – 1 VII 1851)

dr Dariusz Tarasiuk
sponsorzy