Nowe zasady zwrotu akcyzy za olej napędowy dla rolników

W 2012 r. producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wójta, burmistrza czy prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego.

Przewidziano na to dwa terminy:

  1. od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. - wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.,
  2. od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. - wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) otwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r.

Pieniądze wypłacane będą albo w kwietniu 2012 r. (w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie), albo w październiku 2012 r. (w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie).

Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2012 r. wynosi 81,70 zł.

źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

sponsorzy