Stypendia dla maturzystów

stypendia logoStowarzyszenie „Razem dla Wisznic" zaprasza tegorocznych maturzystów do udziału w kolejnej edycji programu Stypendiów Pomostowych. O udział w programie mogą się starać maturzyści zameldowani na terenie gminy Wisznice spełniający następujące kryteria:

 • zostać przyjęty na I rok stacjonarnych (dziennych) studiów magisterskich (realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym) na polskiej państwowej uczelni wyższej,
 • pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1050 zł netto, lub 1200 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 105 punktów na maturze po przeliczeniu wg. opisanego poniżej algorytmu,
 • wykazać się działalnością na rzecz lokalnej społeczności.

Oceny zgłoszeń dokonuje Komisja Stypendialna powołana przez Stowarzyszenie „Razem dla Wisznic", która po analizie złożonych przez kandydatów dokumentów przyznaje rekomendacje. Dokumentami niezbędnymi są:

 • formularz zgłoszeniowy
 • potwierdzenie przyjęcia na I rok studiów
 • kopia świadectwa maturalnego
 • dokumenty potwierdzające dochód członków rodziny (zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego, zaświadczenie o prowadzeniu lub nieprowadzeniu działalności gospodarczej z Urzędu Skarbowego, zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadaniu lub nieposiadaniu gospodarstwa rolnego).

Dokumenty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy do dnia 7 sierpnia 2012 r. Maturzyści, którzy uzyskają rekomendację Stowarzyszenia „Razem dla Wisznic" będą zobowiązani do zarejestrowania się w systemie Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości do dnia 17 sierpnia 2012 r.

{phocadownload view=file|id=359|text=Formularz zgłoszeniowy|target=s}

 Algorytm liczenia liczby punktów uzyskanych na świadectwie maturalnym

 1. Brane są pod uwagę wszystkie egzaminy pisemne.
 2. Podstawą liczenia punktów są wartości w % przypisane do poszczególnych zdawanych przedmiotów w ten sposób, że liczba punktów odpowiada wartości % (50% = 50 punktów)
 3. Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie podstawowym mnożymy przez 0,4.
 4. Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym mnożymy przez 0,6.
 5. W ten sposób wyliczone punkty dla poszczególnych przedmiotów sumujemy i uzyskujemy łączną liczbę punktów, która stanowi podstawę oceny poziomu egzaminu maturalnego kandydatów do udziału w Programie Stypendiów Pomostowych.

W roku akademickim 2012/2013 stypendium wynosić będzie 5000 zł i będzie wypłacane w 10 comiesięcznych ratach. Koordynatorem Programu Stypendialnego wyznaczonym przez Stowarzyszenie „Razem dla Wisznic" jest Daniel Dragan (tel.: +48 501 608 624; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

sponsorzy