Dodatkowe zajęcia dla uczniów klas I - III

Z dniem 1 sierpnia 2012 r. Gmina Wisznice rozpoczęła realizację projektu „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III na terenie Gminy Wisznice" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych". W związku z tym zapraszamy uczniów klas I-III wszystkich szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy do udziału w dodatkowych, bezpłatnych zajęciach:

 Szkoła Podstawowa w Dołholisce

 • dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu i zagrożonych ryzykiem dysleksji
 • gimnastyka korekcyjna
 • rozwijające ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno- przyrodniczych
 • rozwijające plastyczne

Szkoła Podstawowa w Dubicy

 • dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu i zagrożonych ryzykiem dysleksji
 • logopedyczne
 • gimnastyka korekcyjna
 • rozwijające ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno- przyrodniczych
 • rozwijające plastyczne
 • rozwijające muzyczno-taneczne

Szkoła Podstawowa w Horodyszczu

 • dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu i zagrożonych ryzykiem dysleksji
 • dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
 • logopedyczne – 2 grupy
 • rozwijające ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno- przyrodniczych

Szkoła Podstawowa w Polubiczach

 • dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu i zagrożonych ryzykiem dysleksji
 • dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
 • logopedyczne – 2 grupy
 • gimnastyka korekcyjna
 • rozwijające plastyczne

Szkoła Podstawowa w Wisznicach

 • dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu i zagrożonych ryzykiem dysleksji – 2 grupy
 • dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
 • logopedyczne
 • gimnastyka korekcyjna
 • rozwijające plastyczne – 2 grupy
 • rozwijające muzyczno-taneczne

Szczegółowe informacje o i dokumenty rekrutacyjne dostępne w szkołach oraz w biurze projektu, które mieści się w Urzędzie Gminy Wisznice, ul. Rynek 35, 21-580 Wisznice, pok. 209.

Zapisów na zajęcia dokonują dyrektorzy szkół objętych projektem. Wraz z zapisem na zajęcia należy złożyć następujące dokumenty, wypełnione i podpisane przez opiekuna dziecka zgłaszającego udział w projekcie:

{phocadownload view=file|id=366|text=Formularz zgłoszeniowy - Dołholiska|target=s}

{phocadownload view=file|id=367|text=Formularz zgłoszeniowy - Dubica|target=s}

{phocadownload view=file|id=368|text=Formularz zgłoszeniowy - Horodyszcze|target=s}

{phocadownload view=file|id=369|text=Formularz zgłoszeniowy - Polubicze|target=s}

{phocadownload view=file|id=370|text=Formularz zgłoszeniowy - Wisznice|target=s}

{phocadownload view=file|id=364|text=Dane osobowe uczestnika projektu|target=s}

{phocadownload view=file|id=363|text=Deklaracja uczestnictwa w projekcie|target=s}

{phocadownload view=file|id=365|text=Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych|target=s}

Procedura rekrutacyjna została szczegółowo opisana w Regulaminie rekrutacji dostępnym do pobrania poniżej, w biurze projektu oraz u Dyrektorów szkół.

{phocadownload view=file|id=371|text=Regulamin rekrutacji|target=s}

 kapital-ludzki_i_efs

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

sponsorzy