Aktywna Dubica

aktywna dubica plakat-150Stowarzyszenie Rozowju Wsi OSP Jedna Dubica zaprasza wszystkich mieszkańców Dubicy do udziału w rozpoczynającym się właśnie projekcie „Aktywna Dubica". W ramach projektu przewidziano organizację szeregu szkoleń i warsztatów integrujących lokalną społeczność, między innymi:

  • Szkolenia dla lokalnych liderów
  • Warsztaty umiejętności rodzicielskich
  • Zajecia dla rodziców z dziećmi pod okiem pedagoga
  • Warsztaty międzypokoleniowe
  • Zajęcia z dziennikarzem i nagranie filmu o Dubicy
  • Zajęcia aktorskie
  • Przygotowanie multimedialnej kroniki miejscowości

Wszystkich zainteresowanych projektem zapraszamy na spotkanie inauguracyjne, które odbędzie się we wtorek, 13 listopada 2012 r. o godzinie 15.30 w Szkole Podstawowej w Dubicy.

swiss contribution logo

Projekt jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

sponsorzy