Jestem Bezpieczny 2013

konkurs wiedzy prewencyjnejXIII edycja Konkursu Wiedzy Prewencyjnej pod hasłem „Jestem Bezpieczny 2013" adresowanego do uczniów szkół podstawowych ruszyła. Organizatorem turnieju jest Komisariat Policji w Wisznicach, Urząd Gminy oraz Gminny Ośrodek Kultury w Wisznicach. Termin przeprowadzenia konkursu na etapie szkolnym w gminie Wisznice obowiązuje do końca marca b.r. Eliminacje gminne natomiast rozstrzygnięte zostaną 26.04.2013 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wisznicach. Głównymi celami konkursu są: upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach, z jakimi młodzi ludzie mogą spotkać się w codziennym życiu, rozwijanie u dzieci postaw umożliwiających unikanie i zapobieganie niebezpieczeństw, zapoznanie dzieci z systemem działania służb i instytucji niosących pomoc w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia. Konkurs ma charakter wieloetapowy. Kończy się finałem o Puchary Przechodnie Wojewody Lubelskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie.

sponsorzy