Wpłaty za odbiór odpadów komunalnych

Urząd Gminy Wisznice informuje, że 15 października upływa termin wpłaty  należności za odbiór odpadów komunalnych za IV kwartał 2013

sponsorzy