Zaproszenie na konferencję podsumowująca projekt „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Wisznic”

Zaproszenie na konferencję podsumowująca projekt „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Wisznic”

Wójt Gminy Wisznice serdecznie zaprasza na uroczyste otwarcie inwestycji, zrealizowanej w ramach projektu pt. „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Wisznic”, które odbędzie się w dniu 17 stycznia 2014 roku. Planowany program uroczystości przedstawia się następująco:

15.00 Uroczyste przecięcie wstęgi przy przygotowanych terenach inwestycyjnych, Kol. Wisznice

15.30 Konferencja podsumowująca realizację projektu, Ranczo „Felix” w Łomazach

Projekt „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Wisznic” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

 

logotypy

sponsorzy