Uroczyste otwarcie terenów inwestycyjnych

W piątek 17 stycznia 2014 r. o godzinie 15.00 odbyło się uroczyste otwarcie terenu inwestycyjnego przygotowanego w ramach projektu „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Wisznic” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Na terenie gminnego targowiska, w północnej części miejscowości Wisznice oraz Kolonii Wisznice, bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej nr 812, łączącej Białą Podlaską z Chełmem i Krasnystawem, uzbrojono 4 parcele inwestycyjne, kompleksowo wyposażone w dostęp do nowoczesnej infrastruktury drogowej, elektrycznej, wodociągowej, sanitarnej i teletechnicznej. Po krótkiej modlitwie i błogosławieństwie udzielonym przez ks. proboszcza Jana Pieńkosza, uroczystego przecięcia wstęgi dokonali:

  • Poseł na Sejm RP Stanisław Żmijan
  • Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski
  • Starosta Bialski Tadeusz Łazowski
  • Dziekan Dekanatu Wisznickiego ks. Dziekan Jan Pieńkosz
  • Wójt Gminy Wisznice Piotr Dragan
  • Przewodnicząca Rady Gminy Wisznice Ewa Nuszczyk
  • Przedstawiciel Wykonawcy - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych Parczew S.A. Stanisław Bartnicki
  • Przedstawiciel Inspektora nadzoru – Wiceprezes Zarządu firmy INVESTCOM Sp z o.o. Bolesław Koral

Następnie zaproszeni goście udali się na konferencję podsumowująca projekt, podczas której wójt Gminy Wisznice Piotr Dragan przedstawił krótką prezentację o zrealizowanym projekcie, przypomniał jego cele i źródła dofinansowania. W swoich przemowach zaproszeni goście gratulowali władzom samorządowym determinacji i skuteczności w pozyskiwaniu środków na rozwój Gminy oraz życzyli sukcesów w poszukiwaniu inwestorów.

Prezentacja dotycząca projektu

Galeria zdjęć

Zapraszamy również do zapoznania się z materiałami dotyczącymi wydarzenia:

http://www.dziennikwschodni.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20140120/PODLASKA/140129968

http://www.tvp.pl/lublin/aktualnosci/gospodarka/w-gminie-wisznice-powstala-strefa-ekonomiczna/13700663

 

logotypy

sponsorzy