„Język i komputer – Twoje atuty”

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

„Człowiek – najlepsza inwestycja"

 

 kapitał                                  unia

 

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Język i komputer – Twoje atuty" zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w planowanych zajęciach.
Projekt skierowany jest do osób zatrudnionych, bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo z wykształceniem co najwyżej średnim zamieszkałych, uczących się lub pracujących wg Kodeksu Cywilnego na terenie m. Biała Podlaska, powiecie bialskim, powiecie parczewskim, radzyńskim oraz powiecie włodawskim. Grupą docelową projektu są osoby:

a) w wieku od 50 do 64 roku życia,
b) w wieku od 25 do 64 roku życia – osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.
Łącznie w ramach projektu mogą wziąć udział 144 osoby, które odbędą wsparcie z zakresu:
a) języka angielskiego poziom A1 (120h) oraz kurs komputerowy ECDL Start (60h) - 24 osoby,
b) języka angielskiego poziom A2 (120h) oraz kurs komputerowy ECDL Start (60h) - 48 osób,
c) języka angielskiego poziom B2 (120h) oraz kurs komputerowy ECDL Start (60h) - 24 osoby,
d) języka niemieckiego poziom A2 (120h) oraz kurs komputerowy ECDL Start (60h) - 24 osoby,
e) języka niemieckiego poziom B2 (120h) oraz kurs komputerowy ECDL Start (60h) - 24 osoby.

Szkolenia w projekcie są całkowicie bezpłatne, ponadto mogą one zostać zorganizowane na terenie Państwa gminy.
Więcej informacji pod nr tel. 733 272 692

 

Ulotka Informacyjna >>>>>>

sponsorzy