Poszukujemy osoby do prowadzenia rozliczeń finasnowo-księgowych projektu

Gmina Wisznice poszukuje osoby z wyższym wykształceniem i doświadczeniem przy obsłudze finansowej minimum 1 projektu do prowadzenia rozliczeń finansowo-księgowych projektu pt. „Klucz do kompetencji" realizowanego przez Gminę Wisznice w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań oraz warunków świadczenia usługi znajdują się w dokumentach poniżej:


1. Ogłoszenie
2. Wzór oferty
3. Wzór oświadczenia o zatrudnieniu w projektach
4. Wzór oświadczenia o zatrudnieniu w instytucjach

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

kapitał                                                     unia spoleczny

sponsorzy