Warsztaty wokalne w Wisznicach

unia neg  pl-by-ua  euroregion

 

W ramach projektu„ Gdzie bije źródło...-Kultura muzyczna pogranicza Polski i Białorusi", który realizowany jest przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś- Ukraina 2007-2013 Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach wspólnie z Oddziałem Kultury Rejonu Brzeskiego zorganizowali 13-14 grudnia dwudniowe warsztaty z zakresu śpiewu ludowego. W warsztatach uczestniczyło 10 osób z Polski oraz 10 osób z Białorusi. Prowadzone były w Wisznicach przez wybitnego specjalistę Marcina Lićwinko. Międzynarodowe grupy pod okiem profesjonalnego instruktora szkoliły umiejętność śpiewu ludowego, a także wymieniały się doświadczeniami i umiejętnościami w ramach międzypokoleniowego i międzynarodowego transferu doświadczeń dotyczących pogłębienia wiedzy o dawnej muzyce ludowej pogranicza. Zespoły polski i białoruski niedługo będą mogły razem zaprezentować dorobek artystyczny.

 

 w1

 

w2

 

w3

 

 

 

 

 

 

sponsorzy